svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ห้ามพลาด! "ศิริราช" เปิดให้จองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ คนท้อง-ผู้ป่วยเด็ก วันนี้

20 สิงหาคม 2564

ห้ามพลาด! "ศิริราช" เปิดให้จองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ คนท้อง-ผู้ป่วยเด็ก พร้อมกันเที่ยงตรงวันนี้ผ่านแแอพ Siriraj Connect

วันนี้ (20 ส.ค.) โรงพยาบาลศิริราช ประกาศเปิดให้จองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับสตรีมีครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และ ผู้ป่วยเด็กอายุตั้งแต่ 12-18 ปี ที่มีโรคในกลุ่ม 7 โรคกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 
1.โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งโรคหอบหืดที่มีอาการระดับปานกลางหรือรุนแรง
2.โรคหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคหลอดเลือดสมอง
3.โรคไตวายเรื้อรัง
4.โรคอ้วนที่มีน้ำหนักเกิน 70 กก. ในเด็กอายุ 12-13 ปี, น้ำหนักเกิน 80 กก. ในอายุ 13-15 ปี, น้ำหนักเกิน 90 กก. ในเด็กอายุ 15-18 ปี
5.โรคมะเร็งหรือมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
6.โรคเบาหวาน
7.โรคทางพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า สตรีมีครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้ป่วยเด็กที่เป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราชและมีรายชื่อในรายชื่อผู้เป็นโรคใน 7 โรคกลุ่มเสี่ยง ที่ได้รับการส่งรายชื่อเข้าระบบของกระทรวงสาธารณสุข

สตรีมีครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้ป่วยเด็กที่เป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราชและมีรายชื่อในรายชื่อผู้เป็นโรคใน 7 โรคกลุ่มเสี่ยง ที่ได้รับการส่งรายชื่อเข้าระบบของกระทรวงสาธารณสุข
 

สามารถเข้าจองวันและเวลารับการฉีดวัคซีน ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect ได้ตั้งแต่วันนี้ เวลา 12.00 น. - 28 ส.ค.2564 เวลา 16.00 น. หรือจนกว่ามีการจองครบตามจำนวนที่กำหนด


ทั้งนี้ อาจมีการเปิดคิวจองเพิ่มเติมกรณีที่โรงพยาบาลศิริราช ได้รับวัคซีนเพิ่มภายหลัง ซึ่งต้องเข้าระบบเพื่อตรวจสอบเป็นระยะๆ
 

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ฉีดวัคซีนสามารถเข้ารับบริการฉีดระหว่างวันที่ 26 - 29 ส.ค.2564 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช โดยนำหลักฐานมาแสดงดังนี้ 1.บัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาสูติบัตร / สำเนาทะเบียนบ้าน 2.หลักฐานการฝากครรภ์ (สำหรับสตรีมีครรภ์) 3.ผู้มีอำนาจลงนามเพื่ออนุญาตการฉีดวัคซีน (สำหรับผู้ป่วยเด็ก)
สำหรับผู้ที่ได้รับการติดต่อจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อนัดหมายให้มารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบริษัท ไฟเซอร์ แล้ว ขอความกรุณาไม่จองวัคซีนในระบบ Siriraj connect นี้อีก เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนผิดพลาดอันอาจทำให้ท่านไม่ได้รับวัคซีนครั้งนี