ศบค.เผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ รวม 19,851 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 19,526 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 325 ราย หายป่วยกลับบ้าน 20,478 ราย เสียชีวิต 240 ราย

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 รวม 19,851 ราย แบ่งเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19,526 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 325 ราย ผู้ป่วยสะสม 980,847 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้ 1,009,710 ราย หายป่วยกลับบ้าน 20,478 ราย หายป่วยสะสม 768,379 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 205,079 ราย อีกทั้งยังมียอดผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง  เสียชีวิต 240 ราย