svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

กทม.เร่งขยาย รพ.สนาม รองรับผู้ติดเชื้อที่เพิ่ม 4,000 - 5,000 ต่อวัน

19 สิงหาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ผู้ว่าฯ กทม. สั่ง เร่งขยาย รพ.สนาม ที่ปัจจุบันมี 7 แห่ง ให้ครอบคลุมทุกเขต รองรับผู้ติดเชื้อโควิด ที่เพิ่มสูง 4 - 5 พันคน /วัน

19 สิงหาคม 2564  ปลัด กทม. ศิลปสวย  ระวีแสงสูรย์  ให้สัมภาษณ์  ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามระดับกลุ่มเขต (Community Isolation Plus : CI Plus) กลุ่มกรุงเทพกลาง ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 

 

ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน พบว่า จำนวนผู้ป่วยในกรุงเทพมหานคร เพิ่มสูงขึ้นถึง 4,000-5,000 คน ต่อวัน ส่งผลให้โรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลสนามของกรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยติดเชื้ออยู่ในกลุ่มสีเหลืองและสีแดงเข้ารักษาตัวเพิ่มขึ้นทุกวัน  เกิดปัญหาโรงพยาบาลไม่เพียงพอรองรับผู้ป่วย

 

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้ว่าฯ กทม. พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง จึงได้ยกระดับศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) ให้เป็นโรงพยาบาลสนามระดับกลุ่มเขต (Community Isolation Plus : CI Plus) โดยมีเป้าหมายกลุ่มเขตละ 1 แห่ง เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเหลือง ที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด ได้รับการรักษาจนหายและกลับบ้านไปใช้ชีวิตตามปกติกับครอบครัวได้มากขึ้น

 

เวลานี้โรงพยาบาลสนามระดับกลุ่มเขต มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งทีมแพทย์และบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องเอกซเรย์ปอด เพื่อช่วยในการประเมินอาการผู้ป่วยได้เร็วขึ้น ทำให้การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรืออาการไม่รุนแรงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

สำหรับโรงพยาบาลสนามระดับกลุ่มเขต (Community Isolation Plus : CI Plus) กลุ่มกรุงเทพกลาง ใช้พื้นที่อาคาร 4 ชั้น ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา รองรับผู้ป่วยได้ 170 เตียง แบ่งเป็น ผู้ป่วยชาย 83 เตียง ผู้ป่วยหญิง 87 เตียง และมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นผู้บริหารจัดการและดูแลผู้ป่วย

 

นอกจากนี้ ยังมีจิตอาสารามาธิบดี ผู้นำชุมชน และอาสาสมัคร ที่ได้รับการฝึกอบรมให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยแพทย์ ซึ่งสามารถให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้ป่วย ตลอดจนทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) หรือให้ออกซิเจน ทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึง

 

ปัจจุบัน กรุงเทพมหานคร มีศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อที่ยกระดับเป็นโรงพยาบาลสนามระดับกลุ่มเขต  7 แห่ง รวมจำนวนเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด 990 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 64)

logoline