svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

คลัสเตอร์ตลาดผักศรีเมืองทองลามคลังกระจายสินค้าขอนแก่น

19 สิงหาคม 2564

พบคลัสเตอร์ตลาดศรีเมืองทอง ยังลามไม่หยุดล่าสุดขยายวงที่คลังกระจายสินค้าเอกชน ในเขต อ.เมืองขอนแก่น ฝ่ายปกครองเร่งติดตามความคืบหน้า พร้อมกำชับ รพ.สต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ควบคุมพนักงานที่ต้องกักตัวในชุมชน

19 สิงหาคม 2564 ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมหน่วยงานท้องถิ่น และสาธารณสุขอำเภอ ติดตามความคืบหน้า คลังกระจายสินค้าของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เขต อำเภอเมืองขอนแก่น  หลังพบพนักงานติดเชื้อแล้ว กว่า 50 คน โดยร้อยละ 80 ของพนักงานทั้งหมด ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว 

คลัสเตอร์ตลาดผักศรีเมืองทองลามคลังกระจายสินค้าขอนแก่น

คลัสเตอร์ตลาดผักศรีเมืองทองลามคลังกระจายสินค้าขอนแก่น

 

นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอเมืองขอนแก่น เปิดเผยว่า วันนี้มีการประชุมติดตามความคืบหน้า ทั้งฝ่ายปกครองท้องถิ่น และสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อติดตามกรณีพนักงานคลังกระจายสินค้าบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่เทศบาลตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น  หลังจากพบการกระจายของเชื้อไวรัสโควิด19 เบื้องต้นจำนวน 54 คน จากทั้งหมดที่ได้รับการตรวจยืนยัน กว่า 380 คน  โดยจากสอบสวนโรค พบว่ามีความเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ ตลาดผักศรีเมืองทองในเขต อ.เมืองขอนแก่น และพนักงานได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 1 แล้ว กว่าร้อยละ 80 

คลัสเตอร์ตลาดผักศรีเมืองทองลามคลังกระจายสินค้าขอนแก่น

คลัสเตอร์ตลาดผักศรีเมืองทองลามคลังกระจายสินค้าขอนแก่น

 

 

นายอำเภอเมืองขอนแก่น ยังได้กำชับให้ผู้ประกอบการที่มีพนักงานในการดูแลกว่า 385 คน ให้ออกมาตรการคุมเข้มการปฏิบัติตัวตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ของจังหวัด เนื่องจาก พนักงานต้องเดินทางไป-กลับ ซึ่งมาจากหลายจังหวัดใกล้เคียง และอาจเสี่ยงต่อการนำเชื้อไปแพร่กระจายในชุมชน  โดยได้สั่งการให้บริษัทส่งรายชื่อพนักงานที่ต้องกักตัว ส่งไปยัง รพ.สต.หรือสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อประสานไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในการควบคุมดูแล  เนื่องจากกังวลเรื่องการกระจายเชื้อ เพราะ เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งที่ต้องเดินทางในหลายจังหวัด

คลัสเตอร์ตลาดผักศรีเมืองทองลามคลังกระจายสินค้าขอนแก่น

โดย - พรพรรณ เพ็ชรแสน