background-defaultbackground-default
สตช.เผยผล"พีเพิลโพล" ประชาชนมั่นใจการป้องกันอาชญากรรมของตำรวจสูงขึ้น

สตช. เผยผลสำรวจ "พีเพิลโพล" พบประชาชนเชื่อมั่นต่อประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรมของตำรวจสูงขึ้น ขณะอาชญากรรมที่ประชาชนหวาดกลัวมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ลักทรัพย์ แก็งคอลเซ็นเตอร์ ชิงทรัพย์ การพนันออนไลน์ และทำร้ายร่างกาย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

19 สิงหาคม 2564 พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า มอบหมายให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษา (สบ 9) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำการวิจัยเชิงสำรวจพีเพิลโพล (People Poll) ตามโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 (Smart Safety Zone 4.0) สร้างพื้นที่ปลอดภัย เพื่อลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม และสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในพื้นที่สถานีตำรวจนำร่อง 15 สถานี ประกอบด้วย 

 

สน.ลุมพินี, สน.ห้วยขวาง, สน.ภาษีเจริญ, สภ.ปากเกร็ด, สภ.เมืองlมุทรปราการ, สภ.เมืองพัทยา, สภ.เมืองระยอง, สภ.เมืองปราจีนบุรี, สภ.ปากช่อง, สภ.เมืองอุดรธานี, สภ.เมืองเชียงใหม่, สภ.เมืองพิษณุโลก, ส.ภ.เมืองราชบุรี, สภ.เมืองภูเก็ต และสภ.หาดใหญ่

 

ผลสำรวจพีเพิลโพล (People Poll) ดำเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 15 - 30 กรกฎาคม 2564 จำนวน 2,462 ตัวอย่าง จำแนกเป็นเพศหญิง ร้อยละ 40.37 เพศชาย ร้อยละ 58.53 ช่วงอายุที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ ช่วงอายุระหว่าง 20 - 49 ปี หรือร้อยละ 78.19 ผลสำรวจในภาพรวม พบว่า... 

 

ประชาชนในพื้นที่โครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 มีความเชื่อมั่นต่อประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำวจอยู่ในระดับที่สูงขึ้น หรือร้อยละ 73.02 ในขณะที่ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมมีเพียงร้อยละ 46.86 เท่านั้น 

 

ส่วนประเภทอาชญากรรมที่ประชาชนหวาดกลัวมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ลักทรัพย์ แข็งคอลเซ็นเตอร์ ชิงทรัพย์ การพนันออนไลน์ และทำร้ายร่างกาย ตามลำดับ

 

สตช.เผยผล"พีเพิลโพล" ประชาชนมั่นใจการป้องกันอาชญากรรมของตำรวจสูงขึ้น

ทั้งนี้ สตช. มีการป้องกันอาชญากรรมและการนำนวัตกรรมเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย หรือ สมาร์ทเซฟตี้โซน พร้อมนำความคิดเห็นของประชาชนจากการทำพีเพิลโพล มาพัฒนาแนวทางการดำเนินโครงการ คัดเลือกพื้นที่ที่เป็นแลนด์มาร์ค แหล่งเศรษฐกิจและพื้นที่ที่ประชาชนมีความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่น อุ่นใจ ปลอดภัย ในชุมชน ให้เป็นรูปธรรม โดยได้ดำเนินการดังนี้..

 

  1. สำรวจกล้อง CCTV ในพื้นที่ ปรับมุมกล้อง และบูรณาการการใช้งานกล้องร่วมกันพร้อมติดตั้งเพิ่มเติม
  2. นำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรม เช่น มีการติดตั้งกล้อง AI ตรวจจับใบหน้า และกล้อง AI ตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น 
  3. ติดตั้งเสาสัญญาณ SOS เพื่อประชาชนสามารถแจ้งเหตุด่วนได้ทันที
  4. จัดทำห้องปฏิบัติการ CCOC โดยเชื่อมสัญญาณจากกล้องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานราชการและเอกชนมายังห้องปฏิบัติการและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เพื่อคอยควบคุมสั่งการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  5. ใช้แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร เช่น POLICE 4.0 , POLICE I LERT U, Line OA รวมถึงการสร้าง Cyber Village เป็นต้น
  6. ร่วมกับหน่วยงานในท้องที่ปรับภูมิทัศน์ของพื้นที่เสี่ยงให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย เช่น ตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ในพื้นที่รกร้าง ขีดสี ตีเส้น ทำความสะอาดพื้นที่ ติดไฟส่องสว่าง เป็นต้น
  7. แสวงหาความร่วมมือจากภาคประ ชาชนและสร้างกลไกการมีส่วนร่วมจากประชาชนในการช่วยป้องกันอาชญากรรม

 

สตช.เผยผล"พีเพิลโพล" ประชาชนมั่นใจการป้องกันอาชญากรรมของตำรวจสูงขึ้น

นอกจากนี้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ได้แสดงถึงความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะในสภาวะที่บ้านเมืองต้องเผชิญกับโควิด-19 ประชาชนมีความหวาดกลัวทั้งโรคระบาด และภัยอาชญากรรม จึงอยากให้ประชาชนเชื่อมั่นในการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าพวกเราได้พัฒนาแนวทางการดำเนินงานโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดูแลความปลอดภัยของประชาชน

 

ขณะที่ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล เปิดเผยว่า โครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน ทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ทั้งการเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลชุมชน เสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ ช่วยสอดส่องดูแลความเรียบร้อยของชุมชน การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับประชาชนที่ดีขึ้นอีกด้วย

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด