svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

สธ.เผย ฉีดวัคซีนสูตรไขว้ภูมิขึ้น 700+

19 สิงหาคม 2564

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยผลวิจัยภูมิคุ้มกัน จากการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในสูตรต่างๆ พบสูตรสลับซิโนแวคเข็มแรกตามด้วยแอสตร้าฯ ให้ระดับภูมิที่มากและเร็ว

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยว่า ได้ทำการวิจัยวัคซีนสลับชนิด ต่างแพลตฟอร์ม ในอาสาสมัคร 125 ราย อายุระหว่าง 18-60 ปี พื้นที่ กทม.และปริมณฑล โดยตรวจระดับภูมิคุ้มกันแต่ละสูตรเป็นฐานเปรียบเทียบ

  • สูตรวัคซีนซิโนแวคกับซิโนแวค ตรวจระดับภูมิคุ้มกันได้ 117
  • สูตรแอสตร้าฯ กับแอสตร้าฯ ภูมิคุ้มกันสูงขึ้นเป็น 207
  • สูตรสลับซิโนแวคกับแอสตร้าฯ ภูมิคุ้มกันขึ้นเฉลี่ยที่ 716 (ขึ้นอยู่ที่ภูมิคุ้มกันของแต่ละคน ภูมิฯ สูงตั้งแต่ 399-1,127)
  • ฉีดบูสเตอร์เข็ม 3 เป็นแอสตร้าฯ ภูมิขึ้นมีค่าเฉลี่ย 1,000 เศษ

ส่วนผลข้างเคียงกรณีการฉีดวัคซีนสูตรสลับซิโนแวคกับแอสตร้าฯ ไม่ต่างจากการฉีดวัควีนสูตรแอสตร้าฯ 2 เข็ม ส่วนใหญ่มีไข้ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ไม่มีแรง ง่วงซึม ดังนั้นวัคซีนสูตรสลับชนิด ถือว่ามีความปลอดภัย และจากการตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อกลายพันธุ์ “เดลต้า” ที่ระบาดมากสุดขณะนี้ พบวัคซีนสูตรสลับซิโนแวคตามด้วยแอสตร้าฯ ได้ระดับภูมิคุ้มกันที่สูงกว่า และเร็วกว่า เมื่อเทียบกับการฉีดแอสตร้าฯ 2 เข็ม