background-defaultbackground-default
ออสท์แลนด์ ร่อนจดหมายแจงนายกฯ ส่อวืดขาย ATK

บริษัท ออสท์แลนด์ ฯ ร่วมกับ บริษัท เวิลด์ เมดิคอล ฯ ทำจดหมายเปิดผนึก ด่วน!! ขอชี้แจงถึง นายกฯกรณี ข้อกำหนดการจัดซื้อ TOR ชุดตรวจATK ต้องได้รับรองจาก WHO เท่านั้น โอดส่อไม่ได้ทำสัญญาเพราะ WHO ยังไม่รับรองรายใดๆ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

19 สิงหาคม 2564 บริษัท ออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด ร่วมกับ บริษัท เวิลด์ เมดิคอลอัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  ผู้ชนะการประมูลงานจากองค์การเภสัชกรรม (อภ.) และได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไทย (อย.) ในการจัดหาและนำเข้าชุดผลิตภัณฑ์ทดสอบโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen self-test Test Kits : ATK) ภายใต้ชื่อ “SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test” ซึ่งผลิตโดย Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd. จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินงานภายใต้โครงการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อแจกให้ประชาชนใช้ตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยตนเอง จำนวน 8.5 ล้านชุด 

 

ทำจดหมายชี้แจงถึง พณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรณี การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่ท่านนายกรัฐมนตรี   มีข้อสั่งการในข้อที่ 6 คือ

การเร่งดำเนินการจัดหาชุดตรวจหาเชื้อโควิด -19 แบบแอนติเจน (Antigen Test Kit:ATK) ที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีจำหน่ายในไทย มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) รวมทั้งต้องมีความแม่นยำในการตรวจเพื่อนำไปสู่การรักษาที่ทันท่วงทีและพร้อมจัดส่งให้ได้ภายในเวลาที่กำหนด

จากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าว โดยเฉพาะการระบุคุณสมบัติของชุดตรวจATK ที่จะต้องได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก อาจจะทำให้การเตรียมจะเซ็นสัญญาระหว่างองค์กรเภสัชกรรม และ บริษัท ออสท์ แลนด์ แคปปิตอล จำกัด ผู้ชนะการประมูล ไม่สามารถเดินต่อไปได้ เนื่องจากชุดตรวจ ATK ของ Lepu ไม่ได้รับการรับรองจาก WHO  ซึ่งในข้อกำหนดการจัดซื้อ (TOR) ดังกล่าวก็ไม่ได้ระบุถึง ต้องได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และ ณ ปัจจุบัน ได้มีเอกสารยืนยันว่า WHO ก็ยังไม่มีการอนุมัติชุดตรวจแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง ( Home use )ให้แก่บริษัทใดเลย

ในการนี้ คุณศิริญา เทพเจริญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัทณุศาศิริ จำกัด และ กรรมการบริหาร บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำจดหมายเปิดผนึกด่วน ขอชี้แจงประเด็นดังกล่าวถึงท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถึงข้อกำหนดสำคัญในการจัดซื้อ และจากการสั่งการผ่านการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา พร้อมแนบเอกสารรายงานของ WHO ไปในครั้งนี้ด้วย

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด