สคร.9 โคราช เตือนประชาชนช่วงฤดูฝนตกชุกระวังโรคไข้เลือดออก และโรคชิคุนกุนยา แนะมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค”

19 สิงหาคม 2564 นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยเป็นช่วงฤดูฝน มีฝนตกชุกต่อเนื่อง ทําให้เกิดน้ำขังตามภาชนะต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย สาเหตุหลักของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือโรคชิคุนกุนยา ทําให้ผู้ป่วยมีไข้สูง ปวดข้อต่อ หรือข้ออักเสบ ข้อบวม ปวดกล้ามเนื้อ ร่วมกับมีอาการปวดศีรษะ ตาแดง มีผื่นแดง ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยกันกําจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งภายในบ้านและรอบบริเวณบ้าน ตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ ซึ่ง จะสามารถป้องกันได้ 3 โรค คือ 1.โรคไข้เลือดออก 2.โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และ 3.โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือโรคชิคุนกุนยา 

สคร.9 โคราช เตือนช่วงฝนตกชุกระวังไข้เลือดออก

ซึ่งโรคชิคุนกุนยาเป็นโรคที่สำคัญ อาการของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย จะทำให้ผู้ป่วยมีไข้สูงเฉียบพลัน ปวดข้อมาก มักจะเป็นที่ข้อเล็กๆ เช่น ข้อมือ ข้อเท้า บางรายอาจปวดมากจนข้อบวม ขยับข้อไม่ได้ ระยะเวลาที่ปวดอาจเป็นได้ตั้งแต่ 1-12 สัปดาห์ ผู้ป่วยบางรายอาจ มีอาการปวดข้อนานถึง 1 ปี ตาแดง เยื่อบุตาอักเสบ ผื่นแดงตามร่างกาย ส่วนใหญ่ไม่พบภาวะช็อคหรือภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เหมือนใข้เลือดออก
สคร.9 โคราช เตือนช่วงฝนตกชุกระวังไข้เลือดออก

ทั้งนี้จึงอยากแนะนำประชาชนทุกคนสามารถป้องกันไม่ให้ยุงกัดได้ โดยสวมใส่เสื้อแขนยาว และกางเกงขายาว ใช้สารไล่ยุงชนิดต่างๆ เช่น โลชั่นกันยุง ตะไคร้ หรือสารเคมีอื่นๆ นอนในมุ่ง และขอแนะนําประชาชน ร่วมกัน กําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณบ้านและในชุมชน ตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” ดังนี้ 1.เก็บบ้านให้สะอาด เช่น พับเก็บเสื้อผ้าใส่ในตู้หรือแขวนให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะบริเวณรอบบ้าน เก็บภาชนะใส่ อาหารหรือน้ำดื่มที่ทิ้งไว้ใส่ถุงดำ และนําไปทิ้งลงถังขยะ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3.เก็บน้ำ ภาชนะที่ใส่น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ต้องปิดฝาให้มิดชิด ล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำ และเปลี่ยนน้ำในกระถางหรือแจกันทุกสัปดาห์ เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายมาวางไข่ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

โดย - ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ