svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

ปูพรมฉีดวัคซีนโควิดแรงงาน "ล้ง" ทุเรียน 69 แห่ง สร้างความเชื่อมั่น

18 สิงหาคม 2564

ยะลาสั่งปูพรมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แรงงาน“ล้ง”ทุเรียน 69 แห่ง จำนวน 640 คน สร้างความเชื่อมั่นทุเรียนยะลาปลอดภัย หลังเจอปัญหาทุเรียนส่งออกปนเปื้อน

18 สิงหาคม 2564 จากกรณีทางการจีนได้สุ่มตรวจการนำเข้าทุเรียน และพบเชื้อโควิด-19 ปนเปื้อนบนกล่องทุเรียนจากการนำเข้าจากประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกทุเรียนของไทยนั้น เพื่อสร้างเชื่อมั่น ให้กับผู้บริโภคตลาดปลายทาง ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 

ปูพรมฉีดวัคซีนโควิดแรงงาน "ล้ง" ทุเรียน 69 แห่ง สร้างความเชื่อมั่น ปูพรมฉีดวัคซีนโควิดแรงงาน "ล้ง" ทุเรียน 69 แห่ง สร้างความเชื่อมั่น
        

ล่าสุดนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้สั่งการให้  นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  สาธารณสุขจังหวัดะลา พาณิชย์จังหวัดยะลา เกษตรจังหวัดยะลา อบจ.ยะลา  ได้ร่วมกันลงพื้นที่ปูพรมในการทำความสะอาดล้ง ตรวจหาเชื้อโครวิด 19 เชิงรุก และ ฉีดวัคซีน ป้องกันให้กับผู้ประกอบการล้งและคนงานในล้งทุกคน จำนวน 69 แห่ง รวม 640 คน คลอบคลุมทั้งจังหวัดยะลา

ปูพรมฉีดวัคซีนโควิดแรงงาน "ล้ง" ทุเรียน 69 แห่ง สร้างความเชื่อมั่น ปูพรมฉีดวัคซีนโควิดแรงงาน "ล้ง" ทุเรียน 69 แห่ง สร้างความเชื่อมั่น

ปูพรมฉีดวัคซีนโควิดแรงงาน "ล้ง" ทุเรียน 69 แห่ง สร้างความเชื่อมั่น

นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า ผลพวงของการพบเชื้อโควิดปนเปื้อนทุเรียนส่งออกจากไทย ทำให้ผู้ประกอบการและชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ขายแดนใต้ได้รับผลกระทบจากการหยุดซื้อทุเรียนอย่างเลี่ยงไม่ได้ ด้วยเหตุนี้จึงต้องปูพรมฉีดวัคซีนและตรวจเชิงรุกให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้มากที่สุด โดยเฉพาะแรงงานในล้งทุเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากตลาดรับซื้อทุเรียนในจังหวัดยะลา ถือเป็นตลาดที่มีมูลค่าการซื้อขายที่ใหญ่เป็นลำดับที่ 2 รองจาก จังหวัดชุมพร ซึ่งปีนี้มีผลผลิตประมาณ 57,042 ตัน เก็บเกี่ยวแล้ว 33,083 ตัน คิดเป็นร้อยละ 58 แต่เนื่องจากผลผลิตส่วนใหญ่ของจังหวัดยะลามีการจำหน่ายในประเทศ ร้อยละ 31.15 ส่วนที่เหลือร้อยละ 68.84 ส่งออกต่างประเทศจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเรียกความมั่นใจกลับคืนมา

ปูพรมฉีดวัคซีนโควิดแรงงาน "ล้ง" ทุเรียน 69 แห่ง สร้างความเชื่อมั่น

ภาพ/ข่าว...เนชั่นทีวี