svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

ผวจ.สั่งด่วนตรวจหาเชื้อคนงานแปรรูปไม้ยาง พบมีโยกย้ายแรงงานไป-มา

18 สิงหาคม 2564

ตรัง - ผวจ.สั่งด่วนทีมแพทย์เข้าตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR รง.แปรรูปไม้ยางพาราทั้ง 2 ที่กำลังพบการระบาด หลังพบตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานไปมา ทำติดกันมั่วทั้ง 2 โรงงาน

18 สิงหาคม 2564 ผวจ.สั่งด่วนทีมแพทย์เข้าตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR รง.แปรรูปไม้ยางพาราทั้ง 2 ที่กำลังพบการระบาด หลังพบตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น  และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานไปมา ทำติดกันมั่วทั้ง 2 โรงงาน โดยบริษัทหนึ่งที่ อ.ห้วยยอดจดทะเบียนถูกต้อง ส่วนอีกบริษัทหนึ่งที่ อ.รัษฎา ดำเนินการผิดกฎหมาย เพราะเพิ่งจะเทคโอเวอร์ อยู่ระหว่างการดำเนินการถ่ายโอนชื่อในการเปลี่ยนแปลงเจ้าของ  ซึ่งมอบหมายให้แรงงานจังหวัดเร่งดำเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว   ยืนยันจะตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาที่เกี่ยวกับเฉพาะกฎหมายควบคุมโรค ตามคำสั่งจังหวัดที่ห้ามมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเท่านั้น ส่วนการตรวจสอบที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ เตรียมประชุมด่วนคณะกรรมการโรคติดต่อ เพื่อพิจารณาเรื่องของโรงงาน เตรียมตั้ง CI  ทั้ง 2 แห่งสำหรับกักตัวผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงสูง  ส่วนโรงงานแปรรูปอาหารทะเล ล่าสุด ทางผู้ประกอบการเตรียมสั่งปิดโรงงานชั่วคราวเป็นเวลา 14 วัน นับจากวันพรุ่งนี้

ผวจ.สั่งด่วนตรวจหาเชื้อคนงานแปรรูปไม้ยาง พบมีโยกย้ายแรงงานไป-มา

 

ที่เรือนสโมสร จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา ผู้ว่าฯ ซึ่งเรียกประชุมหารือข้อราชการต่างๆกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ ในกิจกรรม Morning Brief พบว่ามีการนำปัญหาการระบาดของเชื้อโควิด -19 ในโรงงาน 4 แห่ง เข้าหารือ ทั้งที่ บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด (มหาชน) ) ต.ควนปริง อ.เมือง ที่ล่าสุด พบตัวเลขผู้ติดเชื้อแล้วรวมทั้ง 124 ราย ส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติกัมพูชา

ผวจ.สั่งด่วนตรวจหาเชื้อคนงานแปรรูปไม้ยาง พบมีโยกย้ายแรงงานไป-มา ผวจ.สั่งด่วนตรวจหาเชื้อคนงานแปรรูปไม้ยาง พบมีโยกย้ายแรงงานไป-มา

 

แม้ว่าขณะนี้การควบคุมโรคดำเนินการได้เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากมีทำบับเบิ้ลแอนด์ซีลโรงงาน แต่เพื่อความเบ็ดเสร็จในการแก้ปัญหาและต้องการสร้างความมั่นให้และเชื่อมั่นให้แก่ชุมชนรอบข้าง  ล่าสุด ทางผู้ประกอบการประกาศปิดโรงงานเป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคมนี้ ซึ่งไม่ได้มีปัญหาในการควบคุมโรคและจำนวนผู้ใช้แรงงานในโรงงานทั้งหมดก็ตรงถูกต้องกับที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับแรงงานจังหวัด   ส่วนที่เป็นปัญหาคือ โรงงานแปรรูปไม้ยางพาราทั้ง  2 แห่ง ของนายเสน่ห์ ทองศักดิ์ นักการเมืองท้องถิ่น และมีตำแหน่งเป็นเลขานุการนายกอบจ.ตรัง คือ บริษัท เอสดีที พาราวู้ด จำกัด ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด และโรงงานชูศักดิ์ อ.รัษฎา ที่พบว่ามีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเฉพาะโรงงานที่อ.ห้วยยอดเท่านั้น ส่วนที่อ.รัษฎา ได้เทคโอเวอร์ และเริ่มดำเนินกิจการต่อมาจากเจ้าของเดิมตั้งแต่เมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา ยังไม่จดทะเบียนถูกต้อง โดยคนงานที่แจ้งในเบื้องต้นทั้ง 2 โรงงาน รวมทั้งหมด 209 คน แบ่งเป็นคนไทย 120 คน แรงงานข้ามชาติ 89 คน แต่จากการลงพื้นที่ตรวจสอบหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และอุตสาหกรรม พบว่า มีการขึ้นทะเบียนแรงงานไว้กับบริษัท เอสดีทีเท่านั้น ทั้งหมด 257 คน  (ข้อมูล 3 สิงหาคม 2564) เป็นคนไทย  168 คน แรงงานข้ามชาติ  89 คน  แต่มีการแบ่งคนงานออกเป็น 2 ส่วน ทำงานทั้งโรงงานเอสดีที และโรงงานชูศักดิ์ แต่ในที่นี้ คนงานไทยหาย 5 คน แรงงานเมียนมาร์ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนแรงงาน 1 คน และแรงงานลาว เพิ่มขึ้นมา 2 คน จากที่แจ้งมีเพียง 1 คน ในที่นี้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานไปมา ทำให้เกิดการระบาดขึ้นทั้ง 2 โรง  เพราะคนงานที่ตรวจหาเชื้อด้วย ATK ยังพักอาศัยและเคลื่อนย้ายไปมาระหว่าง 2 โรงงาน และตัวเลขผู้ติดเชื่อยังเพิ่มสูงขึ้น  ล่าสุดพบแล้วทั้งหมด 79 ราย

นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา ผู้ว่าฯ  กล่าวว่า  ในการประชุมตนได้สั่งด่วนทีมแพทย์เข้าตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR รง.แปรรูปไม้ยางพาราทั้ง 2 โรง ที่กำลังพบการระบาด หลังพบตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น  และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานไปมา ทำติดกันมั่วทั้ง 2 โรงงาน โดยบริษัทหนึ่งที่ อ.ห้วยยอดจดทะเบียนถูกต้อง ส่วนอีกบริษัทหนึ่งที่ อ.รัษฎา ดำเนินการผิดกฎหมาย เพราะเพิ่งจะเทคโอเวอร์ อยู่ระหว่างการดำเนินการถ่ายโอนชื่อในการเปลี่ยนแปลงเจ้าของ  ซึ่งมอบหมายให้แรงงานจังหวัดเร่งดำเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว   ยืนยันจะตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาที่เกี่ยวกับเฉพาะกฎหมายควบคุมโรค ตามคำสั่งจังหวัดที่ห้ามมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน ทั้งนี้ ไม่ได้กังวลว่าเป็นของนักการเมืองท้องถิ่น  ส่วนการตรวจสอบที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ  โดยในวันพรุ่งนี้ (19 ส.ค.) เตรียมประชุมด่วนคณะกรรมการโรคติดต่อ เพื่อพิจารณาเรื่องของโรงงาน ซึ่งหากพิสูจน์ได้ว่ามีการทำผิดกฎหมาย หรือ กระทำผิดฐานฝ่าผืนคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดตรังจะดำเนินการตามกฎหมาย

ผวจ.สั่งด่วนตรวจหาเชื้อคนงานแปรรูปไม้ยาง พบมีโยกย้ายแรงงานไป-มา

โดยโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา เตรียมตั้ง CI หรือ City Isolation ทั้ง 2 แห่ง  สำหรับกักตัวผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงสูง  และเร่งคัดแยกผู้ติดเชื้อออกโดยเร็ว
 

 

ภาพ/ข่าว....คนิตา  สีตอง  / พัทลุง