ตรัง - พบโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา ลักลอบเปิดผิดกม.และมีการใช้แรงงานข้ามชาติจำนวนหนึ่ง ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

18 สิงหาคม 2564  นายแพทย์ตุลกานต์ มักคุ้น โฆษก ศบค.ตรัง แถลงผลการเข้าตรวจสอบแรงงานภายในโรงงานอุตสาหกรรมที่พบการระบาดของเชื้อโควิด - 19 จำนวน 3 โรง ประกอบด้วย1.โรงงานอุตสาหกรรมTRS(บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด (มหาชน) ) ต.ควนปริง อ.เมือง ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลขนาดใหญ่ พบว่า บริษัทตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จากข้อมูลของสำนักงานประกันสังคมพบว่า ขณะนี้มีลูกจ้าง 1,424 คน แบ่งเป็นแรงงานชาวไทย 575 คน แรงงานข้ามชาติ 849 คน แบ่งเป็นสัญชาติเมียนมา 723 คน แรงงานกัมพูชา 126 คน ซึ่งตรงกับตัวเลขที่แยกเอาไว้ในโรงพยาบาลสนามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) ตรัง

พบโรงงานแปรรูปไม้ยางในตรัง ลักลอบเปิด ผิดกม.

ส่วนผลการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมSDT Parawood(บริษัท เอสดีที พาราวู้ด จำกัด ) ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา มีข้อมูลการตรวจสอบแรงงาน ดังนี้ บริษัท เอสดีที พาราวู้ด ต.หนองช้างแล่น มีลูกจ้างที่จดทะเบียนไว้ในนามของบริษัท ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 3 ส.ค. 2564 จำนวน 257 คน เป็นคนไทย 168 คน แรงงานข้ามชาติ 89 คน โดยมีแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาร์ 1 คน ที่ได้แจ้งเปลี่ยนนายจ้าง และรอขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม ซึ่งแรงงานทั้งหมดพบว่า แบ่งการทำงานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ปฏิบัติงานในโรงงานเอสดีที พาราวู้ดมีลูกจ้าง 134 คน แบ่งเป็นแรงงานชาวไทย 56 คน แรงงานข้ามชาติ 78 คน ประกอบด้วยแรงงานสัญชาติเมียนมาร์ 77 คน แรงงานลาว 1 คน และอีกส่วนหนึ่งปฏิบัติงานอยู่ในบริษัทชูศักดิ์ พาราวู้ด ต.ควนเมา อ.รัษฎา มีจำนวนลูกจ้างจากเดิมที่รายงานไว้ 60 คน ตอนนี้เพิ่มเป็น 118 คน แบ่งเป็นแรงงานชาวไทย 106 คน แรงงานข้ามชาติ 12 คน โดยเป็นสัญชาติเมียนมาร์ 10 คน และสัญชาติลาว 2 คน

พบโรงงานแปรรูปไม้ยางในตรัง ลักลอบเปิด ผิดกม. พบโรงงานแปรรูปไม้ยางในตรัง ลักลอบเปิด ผิดกม.
 

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบของแรงงานจังหวัดตรัง พบว่ามีชาวไทย 5 คน มีประวัติการทำงาน และมีชื่ออยู่ในโรงงานเอสดีที แต่กลับไม่พบตัวชาวไทย ซึ่งจากข้อมูลไม่ทราบว่าลาออก หรือย้ายสถานที่ทำงานไปยังนอกพื้นที่ โดยขณะนี้ทางแรงงานได้ทำการตรวจสอบในระบบประกันสังคม และให้ทางโรงงานตรวจสอบว่าคนไทยทั้ง 5 คนดังกล่าวอยู่ในโรงงานในห้วง 14 วัน ที่ผ่านมาหรือไม่ หากอยู่ในห้วง 14 วัน และหายตัวไป หวั่นนำเชื้อออกไประบาดในชุมชน

ขณะนี้ทางนายอำเภอห้วยยอด ซึ่งทราบชื่อทั้งหมดแล้ว กำลังเร่งติดตามตัว โดยโรงงานได้ใช้พื้นที่ของโรงงานเอสดีทีเป็นพื้นที่กักกันแรงงาน (Factory Isolation) ที่ผลตรวจยืนยันเป็นบวกด้วย Antigen Test Kit และผลลบจากการตรวจแบบ Real-time PCR ซึ่งถือเป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง ส่วนที่โรงงานชูศักดิ์ไม่มีการกักกันแรงงาน (Factory Isolation)

สำหรับประวัติการจดทะเบียนประกันสังคม ได้จดในนามของ บริษัท เอสดีที พาราวู้ด ทั้งหมด257คน แต่ในการปฏิบัติงานแยกเป็นสองส่วนดังกล่าวคือ ที่โรงงานเอสดีที พาราวู้ด และโรงงานชูศักดิ์พาราวู้ด ซึ่งถือว่าบริษัท เอสดีทีพาราวู้ด มีการจดทะเบียนถูกต้อง แต่ส่วนการโยกแรงงานไปใช้ที่โรงงานชูศักดิ์พาราวู้ด ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของประกันสังคม และสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรังในรายละเอียดเรื่องการดำเนินธุรกิจ และจะรายงานให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรังได้รับทราบ และพิจารณาต่อไป

พบโรงงานแปรรูปไม้ยางในตรัง ลักลอบเปิด ผิดกม. พบโรงงานแปรรูปไม้ยางในตรัง ลักลอบเปิด ผิดกม.
 

อย่างไรก็ตาม มีรายงานข่าวในเบื้องต้นว่า ทาง บริษัท เอสดีที แจ้งมีจำนวนแรงงานทั้งหมด 149 คน เป็นคนไทย 61 คน เมียนมาร์ 87 คน และลาว 1 คน ส่วนโรงงานชูศักดิ์ แจ้งมีแรงงานรวม 60 คน แบ่งเป็น คนไทย 59 คน และเมียนมาร์ 1 คน และล่าสุด มีกระแสข่าวว่าโรงงานชูศักดิ์ อ.รัษฎา ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยมีการเปิดดำเนินธุรกิจมาแล้วประมาณ 3 เดือน หลังมีการรับช่วงต่อมาจากบริษัทเดิม ซึ่งแจ้งเลิกกิจการไปแล้ว

พบโรงงานแปรรูปไม้ยางในตรัง ลักลอบเปิด ผิดกม. พบโรงงานแปรรูปไม้ยางในตรัง ลักลอบเปิด ผิดกม.
ภาพ / ข่าว...คนิตา สีตอง / ตรัง

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด