svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

กรมรางฯ ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพเสียงสายสีแดง ลดผลกระทบประชาชน

17 สิงหาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

กรมการขนส่งทางรางลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพเสียง เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องเสียงจากการเดินรถจากประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงทางรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)

17 สิงหาคม 2564 กรมการขนส่งทางราง นำโดยผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง พร้อมเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง ลงพื้นที่วัดค่าระดับเสียงการเดินรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซ่อน-ตลิ่งชัน หลังจากที่กรมการขนส่งทางรางได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องเสียงจากการเดินรถจากประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงทางรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) โดยมี ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการเดินรถ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) และเจ้าหน้าที่ รฟฟท. ร่วมดำเนินการตรวจวัดเสียงด้วยเครื่องมือตรวจวัด บริเวณนอกขบวนรถไฟฟ้าขณะวิ่งและที่บ้านประชาชนผู้ร้องเรียน เพื่อหาวิธีลดผลกระทบจากเสียง 

กรมรางฯ ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพเสียงสายสีแดง ลดผลกระทบประชาชน

โดยจากการหารือร่วมกันระหว่าง ขร. และ รฟฟท. สรุปวิธีการ ได้ดังนี้ 

1. รฟฟท. ปรับแผนการฝึกซ้อมการเดินรถจากเดิมหลังสิ้นสุดการให้บริการจนถึงเวลา 04.00 น. เป็นฝึกซ้อมการเดินรถไม่เกินเวลา 24.00 น.

2. รฟฟท.กำชับให้พนักงานควบคุมรถไฟฟ้าใช้แตรเฉพาะเท่าที่จำเป็น

3. รฟท.พิจารณาดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงบริเวณที่มีชุมชนใกล้เขตทางรถไฟ เพื่อลดผลกระทบทางเสียงให้กับประชาชน

4. รฟท. พิจารณาดำเนินการปิดทางลักผ่าน/ติดตั้งรั้วกั้นเพื่อป้องกันผู้บุกรุกเข้ามาในเขตการเดินรถ ซึ่งมีความเสี่ยงอันตรายต่อการเดินรถ และทำให้ต้องมีการใช้แตร

5.รฟท. และ รฟฟท. ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุงทางให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อลดผลกระทบทางเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางโค้ง

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางรางจะสรุปรายงานกระทรวงคมนาคมเพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่อไป และแจ้งผู้ร้องเรียนทราบผลการดำเนินงานในเบื้องต้นด้วย

กรมรางฯ ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพเสียงสายสีแดง ลดผลกระทบประชาชน

logoline