svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

ฉีดวัคซีนผู้นำศาสนา สร้างความมั่นใจวัคซีนปลอดภัย

17 สิงหาคม 2564

ปัตตานี - ปัตตานีเปิดเกมรุกระดมฉีดวัคซีนผู้นำศาสนา-โต๊ะอิหม่าม สร้างความมั่นใจประชาชนเชื่อมั่นวัคซีนโควิด19ปลอดภัย และลดความเสี่ยงการติดเชื้อชุมชน

     17 สิงหาคม 2564 บรรยากาศที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนายแวดือราแม มะมิงจิ รองจุฬาราชมนตรี และประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมแพทย์ และผู้ที่มาฉีดวัคซีน โดยบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลหนองจิก สสจ.หนองจิก และ อสม. ได้บริการฉีดวัคซีนเอสตร้าให้กับ ผู้นำศาสนา โต๊ะอิหม่าม บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม สมาชิกภายในครอบครัว อีกทั้งพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี จำนวนกว่า 300 คน เข้ารับวัคซีนเป็นครั้งแรก

ฉีดวัคซีนผู้นำศาสนา สร้างความมั่นใจวัคซีนปลอดภัย

ฉีดวัคซีนผู้นำศาสนา สร้างความมั่นใจวัคซีนปลอดภัย      ซึ่งการให้ผู้นำทางศาสนามารับวัคซีนครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับวัคซีน พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับสาธารณชนว่าวัคซีนปลอดภัย ไม่อันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมากไม่มั่นใจในเรื่องความปลอดภัยของวัคซีน เนื่องจากบนโลกโซเชียล และมีการกระจายข่าวปากต่อปาก เผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับวัคซีน เช่น อันตรายจากผลข้างเคียงของวัคซีน ทำให้ประชาชนไม่มั่นใจในความปลอดภัยของวัคซีน

ฉีดวัคซีนผู้นำศาสนา สร้างความมั่นใจวัคซีนปลอดภัย      นอกจากนี้เพื่อให้ผู้นำศาสนา ได้สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับวัคซีน ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด19 โดยพบว่าไม่มีสิ่งต้องห้ามตามหลักการศาสนาอิสลาม

ฉีดวัคซีนผู้นำศาสนา สร้างความมั่นใจวัคซีนปลอดภัย

ฉีดวัคซีนผู้นำศาสนา สร้างความมั่นใจวัคซีนปลอดภัย      ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า เป็นนิมิตรหมายที่ดีสำหรับผู้นำศาสนา โต๊ะอีม่าน ครอบครัว ที่เดินทางมาเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิดในครั้งนี้ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดี น่ายกย่อง ในการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนหันมาฉีดวัคซีนกัน ซึ่งมั่นใจว่าวันนี้หากได้เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบ ก็จะเป็นการสร้างความเชื้อมั่นมากขึ้น อีกทั้งสถานทีนี้ เมื่อทุกคนเข้ามาก็จะรู้สึกมีความเชื้อมั่นต่อสถานที เชื่อมั่นต่อผู้นำศาสนาอีกด้วย

ฉีดวัคซีนผู้นำศาสนา สร้างความมั่นใจวัคซีนปลอดภัย      สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ได้เน้นย้ำ คือกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป  เนื่องจากว่ากลุ่มดังกล่าว เมื่อติดเชื้อแล้ว จะอัตราการเสียชีวิตสูงมากในจังหวัดปัตตานี จึงมีความจำเป็นขอเชิญชวนกลุ่มนี้เร่งเข้ามารับวัคซีนโดยเร็ว

ฉีดวัคซีนผู้นำศาสนา สร้างความมั่นใจวัคซีนปลอดภัย ภาพ/ข่าว...ปาเรซ โลหะสัณฑ์ / ปัตตานี