svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

"วัคซีนซิโนแวค" 3 เข็ม ป้องกันโควิดดีกว่า !

17 สิงหาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"หมอเฉลิมชัย" เปิดข้อมูลวิจัยจากตุรกี ฉีดวัคซีนซิโนแวค 3 เข็ม ป้องกันโควิดดีกว่า ซิโนแวค 2 เข็ม ตามด้วยไฟเซอร์เข็มที่ 3 ชี้อาจส่งผลเปลี่ยนนโยบายการฉีดวัคซีนเข็มสามได้

นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา ได้โพสต์เฟซบุ๊ก Chalermchai Boonyaleepun เปิดเผยรายงานผลการฉีดวัคซีนของประเทศตุรกี โดยข้อมูลดังกล่าวระบุว่า การฉีดวัคซีนซิโนแวค 3 เข็ม มีประสิทธิผลที่ดีกว่าการฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม แล้วกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วยการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 

"วัคซีนซิโนแวค" 3 เข็ม ป้องกันโควิดดีกว่า !

ด้วยความจำเป็นหลายประการ ทำให้เกิดการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มสาม (Booster dose) ขึ้นในบางประเทศ 
และการฉีดเข็มสามนั้น มีทั้งกรณีที่ฉีดวัคซีนชนิดเดียวกันและวัคซีนต่างชนิดกัน ( Mix and Match ) รายงานที่พอจะมีเปิดเผยออกมาบ้างแล้ว มักจะเป็นเข็มหนึ่งหรือสองเป็นของวัคซีนไวรัสเป็นพาหะ ( AstraZeneca ) และตามด้วยวัคซีน mRNA คือ Pfizer หรือ Moderna ยังไม่ค่อยมีรายงานที่ฉีดเข็มหนึ่งหรือสอง เป็นวัคซีนเชื้อตาย

"วัคซีนซิโนแวค" 3 เข็ม ป้องกันโควิดดีกว่า !

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของตุรกี ได้ออกมาแจ้งข่าวเบื้องต้นว่า นักวิจัยของตุรกีได้เก็บข้อมูลเบื้องต้น ของคนตุรกีที่ฉีดวัคซีนเชื้อตาย แล้วสองเข็ม

โดยกลุ่มหนึ่งกระตุ้นเข็มสามด้วยวัคซีนเชื้อตาย และกลุ่มที่สองฉีดเป็นวัคซีน mRNA ผลจากการติดตามพบว่า กลุ่มที่ฉีดวัคซีนเชื้อตายสามเข็ม มีประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อดีกว่า ฉีดวัคซีนเชื้อตายสองเข็ม และกระตุ้นด้วย mRNA หนึ่งเข็ม

"วัคซีนซิโนแวค" 3 เข็ม ป้องกันโควิดดีกว่า !

ปัจจุบัน คนตุรกีฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 62 ล้านเข็ม เป็นเข็มหนึ่ง 38.76 ล้านเข็ม เข็มที่สอง 19.91 ล้านเข็ม
กล่าวโดยสรุป คือ รายงานจากตุรกีพบว่า ฉีดวัคซีน Sinovac 3 เข็ม มีประสิทธิผลดีกว่าฉีด Sinovac 2 เข็ม แล้วกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย Pfizer

logoline