ภูเก็ต - ทีมบุคลากรทางการแพทย์ รพ.วชิระภูเก็ต ประสบความสำเร็จผ่าคลอดหญิงชาวเมียนมาวัย 30 ปี ติดเชื้อโควิด-19 ปลอดภัยทั้งแม่และลูก

     17 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ 16 ส.ค.ที่ผ่านมา นับเป็นความสำเร็จอีกครั้งของทีมสหวิชาชีพแพทย์และเตรียมความพร้อมทีมสูตินรีเวชวิทยา ทีมวิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพยาบาล และทีมกุมารแพทย์ โดยมี นพ.ปฐม ยะจ่อ กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม, พญ.สิตาภา ภาษี กลุ่มงานกุมารเวชกรรม, พญ.พยุงภัค สวนยา หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา, นพ.กริช หรรษอุดม วิสัญญีแพทย์ ทีมห้องผ่าตัด และทีมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในการประสานความร่วมมือ และร่วมแรงร่วมใจทำการผ่าคลอดหญิงชาวเมียนมาตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิด19 อายุ 30 ปี ซึ่งเป็นมารดาท้องที่สอง อายุครรภ์ 39 สัปดาห์ เป็นทารกเพศชาย ได้สำเร็จ ปลอดภัยทั้งแม่และลูก นับเป็นรายที่ 4 ของการทำคลอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

รพ.วชิระภูเก็ต ผ่าคลอดหญิงชาวเมียนมาติดโควิดสำเร็จ ปลอดภัยทั้งแม่และลูก

รพ.วชิระภูเก็ต ผ่าคลอดหญิงชาวเมียนมาติดโควิดสำเร็จ ปลอดภัยทั้งแม่และลูก      สำหรับการผ่าคลอดผู้ติดเชื้อไม่ใช่เรื่องง่ายนัก เพราะจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นอย่างมากเพื่อความปลอดภัยทั้งในส่วนของแม่และลูก ทีมบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อตั้งแต่ กระบวนการดูแลผู้ป่วย การรับผู้ป่วยจากหอผู้ป่วย และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากอาคารหอผู้ป่วยมายังอาคารห้องผ่าตัดโดยใช้รถพยาบาลและทีมศูนย์นเรนทรอันดามัน ซึ่งทีมผ่าคลอดทั้งหมดได้มีการวางแผนการดูแลรักษาและเตรียมการผ่าตัดคลอดเป็นอย่างดี โดยมีการปิดกั้นพื้นที่ภายในโรงพยาบาล เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยอย่างสูงสุด

      รพ.วชิระภูเก็ต ผ่าคลอดหญิงชาวเมียนมาติดโควิดสำเร็จ ปลอดภัยทั้งแม่และลูก      โดยการผ่าตัดทำคลอดครั้งนี้ วิสัญญีแพทย์ได้ใช้เทคนิคการฉีดยาชาเข้าไขสันหลังหรือการบล็อกหลัง เพราะไม่ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อ ปลอดภัยทั้งผู้ป่วย ลูกและบุคลากรที่ให้การดูแล กระทั่งเวลา 12.50 น. ของวันที่ 16 ส.ค. ทีมแพทย์สูตินรีเวชกรรม ได้ทำการผ่าคลอดทารกเพศชายสำเร็จ ปลอดภัยทั้งแม่และทารก ซึ่งทางทีมกุมารแพทย์ได้เข้าไปดูแลเด็กตั้งแต่แรกคลอดและเคลื่อนย้ายกลับมายังหอผู้ป่วยแยกโรค โดยมีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิด โอกาสที่เด็กติดเชื้อจากในครรภ์จึงมีน้อยมาก

รพ.วชิระภูเก็ต ผ่าคลอดหญิงชาวเมียนมาติดโควิดสำเร็จ ปลอดภัยทั้งแม่และลูก

รพ.วชิระภูเก็ต ผ่าคลอดหญิงชาวเมียนมาติดโควิดสำเร็จ ปลอดภัยทั้งแม่และลูก      ทั้งนี้ภายหลังการผ่าตัดแล้วเสร็จ ทีมบุคลากรทางการแพทย์ได้ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องผ่าตัด และจุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทุกจุด โดยทุกขั้นตอนบุคลากรทางการแพทย์ได้วางแผนการทำงานกันอย่างเต็มที่ เพื่อบริการประชาชนให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

รพ.วชิระภูเก็ต ผ่าคลอดหญิงชาวเมียนมาติดโควิดสำเร็จ ปลอดภัยทั้งแม่และลูก

     และนี่ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่ทีมบุคลกรทางการแพทย์และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตทำการผ่าตัดหญิงตั้งครรภ์ป่วยโควิด-19 ประสบความสำเร็จและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยทั้งแม่และลูก

ข่าวโดย...สาลินี ปราบ / ภูเก็ต