ปัตตานี - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี เผยฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" วันแรกยืนยืนไม่มี "กลุ่มวีไอพี" แน่นอน เหตุมีการตรวจคัดกรองคุณสมบัติเข้มข้น ระบุเจ้าหน้าที่และบุคลากรได้ครบทุกคน

16  สิงหาคม 2564  นายแพทย์เจ๊ะอิดเร๊ะ ดือเระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี เปิดเผย “ผู้สื่อข่าว” ว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ทางโรงพยาบาลได้เปิดให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ตรวจเข้มคุณสมบัติฉีด "ไฟเซอร์" รพ.ปัตตานีวันแรก
              
สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 1.โรคเรื้อรัง 18-59 ปี 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง (โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตเรื้อรัง, โรคมะเร็ง, โรคเบาหวาน, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน)2.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์กว่า 12 สัปดาห์ 3.ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และ4.โรคเรื้อรังในเด็ก   โดยมีวัคซีนจำนวนจำกัดรับเพียง 966 คนเท่านั้น  ตั้งแต่วันที่ 16-20 สิงหาคม 2564   

ตรวจเข้มคุณสมบัติฉีด "ไฟเซอร์" รพ.ปัตตานีวันแรก

"วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ฉีดวัซีนไฟเซอร์ เนื่องจากทางกระทรวงสาธารณสุขเพิ่งส่งยานี้มา สำหรับกลุ่มนี้โดยเฉพาะ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายกลุ่มยนี้ก็มีค่อนข้างเยอะในพื้นที่"
            
นายแพทย์เจ๊ะอิดเร๊ะ กล่าวและว่า การฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับกลุ่มเป้าหมายในความรับผิดชอบโรงพยาบาลปัตตานีมีการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเข้มงวดทุกคน  

ตรวจเข้มคุณสมบัติฉีด "ไฟเซอร์" รพ.ปัตตานีวันแรก

"เรามีการตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมายกันอย่างเข้มงวด รับรอบว่าไม่ว่ากลุ่ม “วีไอพี” แน่นอน ซึ่งก็มีคนมาขอฉีด แต่เราก็บอกว่าช่วงนี้ต้องขอฉีดให้เฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้เท่านั้น"
           
ส่วนวัคซีน "ไฟเซอร์"สำหรับฉีดให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรของโรงพยาบาลนั้น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี กล่าวว่า ไม่มีปัญหาทุกคนได้รับครบทุกคน เพียงแต่ใครจะมาฉีดช่วงไหนเท่านั้น เนื่องจากบางท่านติดภารกิจ

ตรวจเข้มคุณสมบัติฉีด "ไฟเซอร์" รพ.ปัตตานีวันแรก

ข่าว...สมชาย  สามารถ