ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเร่งหารือภาคเอกชน ทำ FAI หรือ CI ในโรงงาน ควบคุมกลุ่มเสี่ยง ขณะที่ภาคเอกชนเสนอผ่อนปรนเปิดร้านอาหาร นวด สปา หลังได้รับผลกระทบมานาน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

15 สิงหาคม 2564 ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็นการป้องกันควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จากผู้ประกอบการสาขาต่างๆ ทั้ง ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม การค้า การท่องเที่ยว ภาคสังคมและประชาคม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการชี้แจงการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับผู้ร่วมประชุมทั้งในห้องและผ่านระบบ ZOOM

ผู้ว่าฯโคราชเร่งหารือภาคเอกชน ทำ FAI หรือ CI ในโรงงาน ควบคุมกลุ่มเสี่ยง

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ได้ข้อคิดเห็นที่ดีๆ ที่จะรับนำไปดำเนินการต่อ โดยเฉพาะในเรื่องการดูแลภาคแรงงาน การทำ FAI หรือ CI ในโรงงานหรือใช้สถานที่นอกโรงงาน การที่ควรต้องแจ้งอำเภอและท้องถิ่นก่อนนำแรงงานปลอดภัยเข้าพัก เพื่อตรวจสภาพความพร้อมความปลอดภัยของสถานที่พัก การลดเงื่อนไขบางตัวที่ไม่สอดคล้องกับสภาพของโรงงาน การเปิดหรือผ่อนคลายกิจการการค้าหรือบริการบางประเภท รวมทั้งจังหวัดได้ฝากให้ตัวแทนภาคต่างๆ เหล่านี้ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับสมาชิกในมาตรการต่างๆ ที่จังหวัดต้องทำ และมาตรการต่างๆ ที่รัฐได้รับข้อเสนอเรียกร้องต่างๆ ไปแก้ไข ขยาย ลดผ่อนผัน ในเรื่องทางการเงิน ภาษี และการเยียวยาภาคส่วนต่างๆ ไปบ้างแล้ว

หลังเสร็จสิ้นการประชุม นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ประธานหอการค้า จ.นครราชสีมา, ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ รองประธานฝ่ายเศรษฐกิจ 2, นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้า จ.นครราชสีมา และนายโกศล สมจินดา ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้า จ.นครราชสีมา ได้ยื่นหนังสือถึง นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการ จ.นครราชสีมา เพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาผ่อนปรน ในการเปิดกิจการ 5 ประเภท ได้แก่ ร้านอาหาร ภัตตาคาร สนามกอล์ฟ ธุรกิจสอนศิลปะ สถานที่สอนเต้น การแสดงและโยคะ และธุรกิจนวดสปา

ผู้ว่าฯโคราชเร่งหารือภาคเอกชน ทำ FAI หรือ CI ในโรงงาน ควบคุมกลุ่มเสี่ยง

นายศักดิ์ชายฯ กล่าวว่า หอการค้า จ.นครราชสีมา เห็นว่า ธุรกิจบางประเภทสามารถเปิดให้บริการได้ แต่ต้องทำตามมาตรการสาธารณสุข กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด จึงขอเสนอให้จังหวัดนครราชสีมา และคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.นครราชสีมา ให้พิจารณาผ่อนคลาย 5 ประเภทธุรกิจ ดังกล่าว

ผู้ว่าฯโคราชเร่งหารือภาคเอกชน ทำ FAI หรือ CI ในโรงงาน ควบคุมกลุ่มเสี่ยง

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด