ศิริราชแจกยาฟาวิพิราเวียร์ สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 บริเวณด้านหลังโรงพยาบาล สามารถลงทะเบียนโดยให้ญาติเข้ามารับแทนที่ Drive thru

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เมื่อวันที่ 13 ส.ค. ที่ผ่านมา โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เป็นที่แรกที่เปิดให้ลงทะเบียนรับยา "ฟาวิพิราเวียร์" (Favipiravir) ให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ทราบผลจากการตรวจด้วยวิธีการ RT-PCR หรือการใช้ Antigen Test Kit (ATK) จากภายนอกโรงพยาบาลศิริราช ระหว่างการรอติดต่อเพื่อรับการรักษาต่อเนื่อง จนกว่าจะเต็มจำนวน

 

ช่องทางลงทะเบียนรับยาฟาวิพิราเวียร์ สามารถลงทะเบียนผ่านไอดีไลน์ @siriraj-favi ชื่อบัญชีไลน์ "Siriraj Favi Clinic" "ศิริราช"แจกยาฟาวิพิราเวียร์ให้ผู้ป่วยโควิด

เมื่อแอดไลน์ Siriraj Favi Clinic แล้ว ผู้ที่จะลงทะเบียนรับยาฟาวิพิราเวียร์จากรพ.ศิริราชได้ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

- เป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์

- ยังไม่เคยได้รับยาฟาวิพิราเวียร์มาก่อน

- ยังไม่เข้าระบบรักษาของสถานพยาบาล หรือ Community Isolation หรือ Home Isolation

- ต้องมีญาติที่ไม่ติดเชื้อสามารถเดินทางมารับยา ที่ศูนย์พักคอยโรงเรียนวัดสุวรรณารามวิทยาคมได้

 

หลังจากผ่านเกณฑ์พิจารณาจากแพทย์แล้ว ผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อจะได้รับ SMS ยืนยันสิทธิกลับทางมือถือ จากนั้น ผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อจะต้องให้ญาติที่ไม่ติดเชื้อมารับยาแทนด้วยวิธี Drive thru หรือขับรถส่วนตัวเข้ามารับยาที่ศูนย์พักคอยโรงเรียนวัดสุวรรณารามวิทยาคม ซ.จรัญสนิทวงศ์ 32 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ภายในวันรุ่งขึ้นต่อจากวันที่ได้รับ SMS ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น. "ศิริราช"แจกยาฟาวิพิราเวียร์ให้ผู้ป่วยโควิด