svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

สสจ.ชัยภูมิ ขอความร่วมมืองดโพสต์ยินดีได้ฉีดไฟเซอร์-ลบของเก่า

14 สิงหาคม 2564
2.3 k

สสจ.ชัยภูมิ ขอความร่วมมืองดโพสต์ชื่นชมยินดีในสื่อโซเชียลมีเดียจากการได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ พร้อมขอให้ลบข้อความเก่าที่โพสต์ไปแล้ว โดยให้เหตุผลว่ายังมีอีกหลายภาคส่วนที่ยังไม่ได้แม้กระทั่งวัคซีนเข็มแรก

นายวชิระ บถพิบูลย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้ออกหนังสือเรื่อง ตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งและสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ ระบุว่า

 

ตามที่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการสนับสนุนวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 3 ทั้งภาครัฐทุกสังกัด, ภาคเอกชน ซึ่งเป็นการปกป้องระบบสุขภาพและปกป้องชีวิตของผู้ให้บริการ (เป็นวัคซีนบริจาคแบบเฉพาะเจาะจงจากสหรัฐอเมริกา) แต่อย่างไรก็ตามยังมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องอีกหลายส่วนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน (เช่นหน่วยกู้ภัย EMS, นักศึกษา) และพี่น้องประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนแม้กระทั่งเข็มที่ 1 นั้น ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขยังมีอีกบางส่วนที่ลงชื่อภายหลังกำลังรอจัดสรรเพิ่มเติมจากกระทรวงสาธารณสุข

 

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิจึงขอให้ท่านกำกับ/ตรวจสอบการให้วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 3 อย่างเข้มงวด โดยฉีดวัคซีนให้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าตามรายชื่อที่แจ้งเท่านั้น และขอความร่วมมือบุคลากรในหน่วยงานหยุดโพสต์ชื่นชมยินดีใน Social Media และขอให้ลบโพสต์ที่แสดงออกไปแล้ว

สสจ.ชัยภูมิ ขอความร่วมมืองดโพสต์ยินดีได้ฉีดไฟเซอร์-ลบของเก่า