ศบค.เผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 14 ส.ค.64 รวม 22,086 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 21,816 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 270 ราย หายป่วยกลับบ้าน 23,672 ราย เสียชีวิต 217 ราย

ศบค.เผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 รวม 22,086 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 21,816 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 270 ราย ผู้ป่วยสะสม 856,412 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 23,672 ราย หายป่วยสะสม 640,130 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 210,376 ราย เสียชีวิต 217 ราย

 

ศบค.เผย วันนี้ติดเชื้อใหม่ 22,086 ราย หายป่วย 23,672 ราย ดับ 217 ราย