ครม.มีมิติเห็นชอบอนุมัติเงินเยียวยาสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 สำหรับพื้นที่ 29 จังหวัด โอนเงินภายในวันที่ 24 ส.ค.นี้ ตรวจสอบเงื่อนไขด่วน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบอนุมัติวงเงิน 33,471 ล้านบาท เยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ตามที่รัฐกำหนด โดยให้ความช่วยเหลือเงินเยียวยาแก่ประชาชนเป็นค่าครองชีพคนละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 6,694,201 คน 

สำนักงานประกันสังคม แจ้งว่า จะสามารถจ่ายเงินสำหรับ 10 จังหวัดแรก สำหรับผู้ลงทะเบียนประกันสังคม ม.39,40 ภายในวันที่ 20-24 สิงหาคม 2564 หลังจากขยายเวลาการจ่ายเงินสมทบถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 สำหรับ 19 จังหวัดเพิ่มเติม ได้มีมติขยายเวลาจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมงวดแรก ออกไปเป็นวันที่ 24 ส.ค. ซึ่งจะประกาศวันจ่ายเงินเข้าบัญชีอีกครั้ง

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานจะเร่งตรวจสอบการยืนยันตัวตน ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามเป้าหมาย และเริ่มกำหนดการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนมาตรา 39และ40 ซึ่งจะจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 ส.ค. 64

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข จ่ายเงินประกันสังคม ม.39 ม.40 

 1. พื้นที่ดำเนินการ 29 จังหวัด ได้แก่

  กรุงเทพมหานคร

  นครปฐม

  นนทบุรี

  ปทุมธานี

  สมุทรปราการ

  สมุทรสาคร

  นราธิวาส

  ปัตตานี

  ยะลา

  สงขลา

  ฉะเชิงเทรา

  ชลบุรี

  พระนครศรีอยุธยา

  นครราชสีมา

  ระยอง

  ราชบุรี

  สระบุรี

  สุพรรณบุรี

  กาญจนบุรี

  ลพบุรี

  เพชรบูรณ์

  ประจวบคีรีขันธ์

  ปราจีนบุรี

  เพชรบุรี

  ตาก

  อ่างทอง

  นครนายก

  สมุทรสงคราม

  สิงห์บุรี

 2. กลุ่มเป้าหมายรวมประมาณ 6,694,201 คน ประกอบด้วย

กลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จำนวน 1,436,171 คน

กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 5,258,030 คน

3. คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย

 • เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่มีสัญชาติไทย
 • สถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ในฐานทะเบียนประกันสังคมที่มีสถานะ A (Active) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด) หรือ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 16 จังหวัด)
 • ผู้สมัครเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในฐานทะเบียนประกันสังคมที่มีสถานะรอชำระเงิน W (Wait) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
 • ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39
 • ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ต้องไม่เป็นข้าราชการหรือผู้รับบำนาญของกรมบัญชีกลาง

4. วิธีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 จะโอนเงินให้กับผู้ประกันตนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) เฉพาะที่ผูกบัญชีกับเลขประจำตัวประชาชน ตรวจสอบเงื่อนไขด่วน ม.39,40 ก่อนรับเงินเยียวยา 5,000

สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 39 และ มาตรา40 ใน 29 จังหวัดที่มีสิทธิรับเงินเยียวยา สิ่งแรกที่ต้องทำคือ จ่ายเงินงวดแรก เพื่อให้ความเป็นผู้ประกันตนสมบูรณ์ และเปิดบัฐชีพร้อมเพย์ ผูกบัตรประจำตัวประชาชน 

ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยาได้ที่นี่

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด