อ.เมืองเลย จ.เลย เจ้าของตลาดลอตเตอรี่วังสะพุงและทีมงานเข้ายื่นหนังสือเรียกร้องถึงผู้ว่าฯ ให้ทางจังหวัดเปิดให้บริการตามปกติเพื่อแก้ปัญหาปล่อยแผงขายเช่าที่ขายไม่มีระบบ

เวลา 10.30 น.วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ที่ศาลากลางจังหวัดเลย เจ้าของตลาดลอตเตอรี่วังสะพุงพร้อมทีมงาน เข้ายื่นหนังสือเรียกร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่อให้พิจารณาเปิดดำเนินการค้า-ขาย สลากกินแบ่งรัฐบาลตามปกติเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ สร้างงานสร้างอาชีพแก่ประชาชนที่มีจำนวนมากในการประกอบอาชีพค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล มีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รับหนังสือเรียกร้อง
ทั้งนี้ตลาดลอตเตอรี่วังสะพุงใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เปิดดำเนินการมาหลายปี แต่ละปีมีเม็ดเงินหมุนเวียนจำนวนหรืองวดละกว่า 1,2000 บาท เดือนละ 2  งวด มีผู้ค้าสลากรายย่อยจากจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียงมาใช้บริการในวันที่ 3-7 และ 20-23  ของเดือน เฉพาะผู้ค้าในจังหวัดเลยประมาณ 40,000  คน และเป็นชาว อ.วังสะพุง ประมาณ 27,000 คน ออกเดินทางข่ายในตัวจังหวัดแต่ส่วนใหญ่คือภูมิภาคต่าง ๆของประเทศ โดยเฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มควบคุมโควิดสูงสุดและนำเชื้อโควิดกลับเข้าสู่ภูมิลำเนาจำนวนมากรวมถึงการติดเชื้อของผู้ค้าภายในตลาดแห่งนี้ด้วย จึงมีประกาศจังหวัดเลยสั่งปิดตลาดมาแล้ว 3 ครั้งๆละ 14  วันติดต่อกัน
เรียกร้องผู้ว่าสั่งเปิดตลาดลอตเตอรี่วังสะพุง

 

นายศิวัฒน์ บอนสิทธิ์ เจ้าของตลาดลอตเตอรี่วังสะพุง ถนนมลิวรรณ บ้านน้อยนา ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย เปิดเผยว่า มายื่นหนังสือเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยอนุญาตให้ทำการเปิดตลาด ให้มีการค้า-ขาย บริการเหมือนปกติ เพราะเมื่อปิดตลาดลง ยี่ปั๊วและแผง ต่างก็ไปเช่าเต็นท์ตั้งโต๊ะขายบริเวณใกล้ตลาด บางรายไม่มีหลังคา ไม่มีอาคาร ผู้ค้ารายย่อยต้องตากแดด ตากฝน เดินลุยดินที่แฉะ ทำการซื้อ-ขาย กัน จึงไม่สะดวก และเห็นว่าไม่มีมาตรการควบคุมเชื้อโควิดเท่าที่ควร การบริหารจัดการยากลำบากไม่เป็นระบบไม่เป็นสัดส่วนชัดเจน ไม่สะดวกทั้งผู้ซื้อผู้ขาย อีกทั้งทางกองสลากฯเองก็ไม่เลื่อนหรือหยุดการพิมพ์สลากฯการขายสลากแต่อย่างใด ทางออกที่ดีและเหมาะสมคือการเปิดตลาดลอตเตอรี่ จะได้มีระบบการจัดการ การควบคุมตามมาตรการ และทางตลาดฯยินดีอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติตามมาตรการของทาง ศบค.ของกระทรวงสาธารณสุขและสถานการณ์ฉุกเฉินโรคโควิด-19 รวมทั้งประกาศจังหวัดเลยอย่างเคร่งครัดทุกมาตรการ
เรียกร้องผู้ว่าสั่งเปิดตลาดลอตเตอรี่วังสะพุง

เรียกร้องผู้ว่าสั่งเปิดตลาดลอตเตอรี่วังสะพุง

 

นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า เมื่อรับหนังสือแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลยก็จะได้นำเรื่องดังกล่าวสู่ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย เพื่อร่วมประชุมพิจารณาโดยด่วน เราต้องดำเนินการในสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสม รองรับกับมาตรการสำคัญของภาครัฐด้วย เรื่องนี้เคยประชุมและพูดคุยหารือมาทุกสัปดาห์อยู่แล้วถึงทางแก้ ทางออกอย่างไร ทั้งการระบาดของเชื้อโควิดที่นับว่ารุนแรงขึ้น  ทั้งอาชีพการดำรงชีวิตของประชาชน จังหวัดเลยจึงเน้นนโยบายที่แน่วแน่ว่ามาตรการควบคุมโรคจะควบคู่ไปกับการดำรงชีพของประชาชน ด้วย  

เรียกร้องผู้ว่าสั่งเปิดตลาดลอตเตอรี่วังสะพุง

ข่าว - บุญชู ศรีไตรภพ