อินเดีย กำลังดำเนินนโยบายสวนทางกับอีกหลายประเทศ เพราะขณะนี้ปัญหาหลักๆ ของอินเดียคือมีจำนวนประชากรมากเกินไป ทำให้รัฐต้องออกนโยบายเชิญชวนให้ชาวอินเดียมีลูกให้น้อยลง โดยขอความร่วมมือครอบครัวหนึ่งไม่ควรมีลูกเกินสองคน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

จากข้อมูลเชิงสถิติ บ่งชี้ว่า อินเดีย กำลังจะเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คาดว่าน่าจะภายในปลายทศวรรษนี้ ทำให้รัฐใหญ่ๆ บางรัฐของอินเดียพยายามหาวิธีการหยุดหรือสกัดกั้นการเติบโตของจำนวนประชากร ผ่านมาตรการจูงใจต่างๆของภาครัฐ เพื่อเป็นรางวัลแก่คู่สามี-ภรรยาที่มีทายาทไม่เกินสองคน

 

ข้อเสนอจากนโยบายนี้ กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมอินเดีย ที่รวมถึงการลงโทษครอบครัวที่มีลูกเยอะ ถูกผลักดันจากกระแสความวิตกกังวลว่าการปล่อยให้มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นโดยไม่ควบคุมจะส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน รวมทั้งส่งผลกระทบต่อปริมาณอาหารในประเทศ ส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

 

อินเดียออกนโยบาย มีลูกไม่เกินสอง หวังคุมจำนวนประชากร

รัฐอุตตรประเทศ รัฐทางตอนเหนือที่มีฐานะยากจน ซึ่งมีประชากรกว่า 200 ล้านคน ได้เผยแพร่ถึงร่างกฏหมายที่มีเป้าหมายสร้างเสถียรภาพแก่จำนวนประชากรในรัฐ พร้อมทั้ง สนับสนุนนโยบายมีลูกสองคน โดยครอบครัวในรัฐที่มีประชากรมากที่สุดของอินเดียที่มีลูกสองคนจะได้รางวัลจากรัฐบาลในหลายรูปแบบ ตั้งแต่ได้รับการปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ไปจนถึงรัฐช่วยแบ่งเบาค่าน้ำ-ค่าไฟ ส่วนครอบครัวที่มีลูกคนเดียวจะได้รับเงินสนับสนุนด้านการศึกษาจากรัฐ เงินช่วยเหลือด้านการดูแลสุขภาพและการจ้างงาน

สวนทางกับครอบครัวที่มีลูกสามคนหรือมากกว่านั้น จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล รวมทั้งได้รับผลประโยชน์ต่างๆ ที่เป็นสวัสดิการสังคม ทั้งยังสูญเสียสิทธิ์ทางการเมืองในรัฐนั้นๆ อีกด้วย

อุตตรประเทศ เป็นหนึ่งในแหล่งส่งออกแรงงานอพยพขนาดใหญ่ที่สุดไปยังรัฐอื่นๆ ซึ่งร่างกฏหมายนี้ เปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่และที่ประชุมสภาแห่งรัฐต้องอภิปรายเกี่ยวกับข้อเสนอต่างๆ เหล่านี้

 

ส่วนรัฐอื่นๆ ที่มีจำนวนประชากรมาก อาทิ รัฐกรณาฏกะ และ รัฐคุชราต กำลังเร่งพิจารณาใช้มาตรการกำหนดให้แต่ละครอบครัวมีลูกไม่เกินสองคน ขณะที่ รัฐอัสสัม กำลังพิจารณาใช้กฏกับครอบครัวที่มีลูกสามคน หรือมากกว่านั้นด้วยการห้ามให้พ่อแม่เข้ารับราชการ การที่หลายรัฐของอินเดียเร่งผลักดันในนโยบายนี้กันอย่างจริงจัง เพราะเกรงว่าเศรษฐกิจภายในของประเทศ จะอ่อนแอลงจากปัญหาการเติบโตอย่างรวดเร็วของจำนวนประชากรในประเทศ

อินเดียออกนโยบาย มีลูกไม่เกินสอง หวังคุมจำนวนประชากร

 

“การที่ประชากรขยายตัวอย่างรวดเร็วสร้างความท้าทายใหม่ๆ สำหรับเราและชาวอินเดียในอนาคตหลากหลายรูปแบบ และการมีประชากรจำนวนมากทำให้การเข้าถึงสวัสดิการของรัฐและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของภาครัฐเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคม นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมชาวอินเดียที่ยากจนจึงไม่มีห้องน้ำใช ไม่มีไฟฟ้าในบ้าน ไม่มีบ้านที่จะอยู่ ไม่มีน้ำใช้ และไม่มีแม้แต่บัญชีเงินฝากของธนาคาร”

นายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดีของอินเดีย กล่าวสุนทรพจน์ในวันชาติเมื่อปี 2562