svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

นครปฐมยังน่าห่วง!! พบคลัสเตอร์บางเลนติดเชื้อพุ่ง 385 ราย

13 สิงหาคม 2564

สถานการณ์โควิดนครปฐมน่าห่วง แนวโน้มการระบาดสูงขึ้น ล่าสุดยอดผู้ป่วยโควิด 724 ราย ส่งผลผู้ป่วยสะสม 20,518 ราย มีคลัสเตอร์บางเลนพบผู้ป่วยถึง 385 ราย

13 สิงหาคม 2564 ความคืบหน้าสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ยังคงน่าเป็นห่วง ล่าสุดยอดผู้ป่วยที่ติดโควิด-19 จำนวน 724 ราย ส่งผลผู้ป่วยสะสมรวม 20,518 ราย เสียชีวิต 12 ราย โดยคลัสเตอร์บางเลนพุ่งสูงถึง 385 ราย  

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ทีม SAT & SRRT ระบุว่า เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในจังหวัด จำแนกรายละเอียดพบว่าเป็นสัญชาติไทย 673 ราย อื่นๆ 51 ราย ในจังหวัดนครปฐม 697 ราย นอกจังหวัด 27 ราย ในการเฝ้าระวังเชิงรุก 440 รายการเฝ้าระวังเชิงรับ 284 ราย

 

คิดเป็นค่าเฉลี่ยการพบผู้ป่วยในช่วง 7 วันที่ผ่านมา 560 ราย ซึ่งมีแนวโน้มการระบาดสูงขึ้น ในสัดส่วนเพศชายหญิง เท่ากับ 1:08, อัตราป่วยเสียชีวิต ร้อยละ 1.12 

 

นครปฐมยังน่าห่วง!! พบคลัสเตอร์บางเลนติดเชื้อพุ่ง 385 ราย

สำหรับยอดผู้ป่วย 724 ราย แบ่งเป็น อ.บางเลน 385 ราย, อ.พุทธมณฑล 76ราย, อ.กำแพงแสน 55 ราย, อ.ดอนตูม    52 ราย, อ.นครชัยศรี 51 ราย, อ.เมืองนครปฐม 40 ราย และ อ.สามพราน 38 ราย ผู้ป่วยนอกจังหวัด 27 ราย ในเรือนจำไม่พบผู้ป่วย กลุ่มอายุที่พบมากได้แก่ ช่วงอายุ 21-30 ปี รองลงมาคือ 31-40 และ 41-50 ปี ตามลำดับ

 

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือ การดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่ม, กลุ่มการติดต่อกันภายในครอบครัวในเพื่อนร่วมงาน สถานประกอบการ, การติดจากบุคคลในครอบครัว 

 

มาตรการขณะนี้วิเคราะห์แนวโน้มในทุกอำเภอ จัดทำมาตรการ เน้นการค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดสูง การแยกผู้ป่วยออกจากกลุ่มสัมผัสต่างๆ ลดการเดินทางไปยังแหล่ง ชุมชน สถานที่แออัด สำหรับหน่วยงานที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ ขอให้เริ่มดำเนินการ

 

นครปฐมยังน่าห่วง!! พบคลัสเตอร์บางเลนติดเชื้อพุ่ง 385 ราย

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบการติดเชื้อในลักษณะครอบครัว และเพื่อนร่วมงานมากที่สุด สูงถึงร้อยละ 54 จึงขอเน้นย้ำให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกันในกิจกรรมต่างๆ ขอให้ใส่หน้ากากอนามัยให้บ่อยที่สุดเท่าที่ทำได้ โดยเฉพาะในที่ทำงานขอให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอด และอย่ากินข้าวร่วมกัน และอยู่ในบ้านที่มีผู้สูงอายุขอให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งอีกด้วย


ภาพและข่าวโดย : ปนิทัศน์ มามีสุข