svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

รีบเลยผู้ประกันตน 29 จังหวัด ทบทวนสิทธิ ม.33-39-40

12 สิงหาคม 2564
62.6 k

สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนยื่นทบทวนสิทธิ ม.33 แจ้งโอนรอบเก็บตก ม.39 ม.40 โดย 29 จังหวัดมีสิทธิได้

โครงการเยียวยา นายจ้าง และ ผู้ประกันตน ม.33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ ซึ่งได้โอนจ่ายเงินรอบแรกไปแล้ว เมื่อวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2564 วันละ 1 ล้านคน เข้าบัญชีพร้อมเพย์ เลขบัตรประชาชนของผู้ประกันตน 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ สงขลา 

 

ปรากฏว่าโอนเงินไม่สำเร็จ 170,613 คน ส่วนสาเหตุ คือ ยังไม่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน ผูกพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์ บัญชีปิด / ไม่มีความเคลื่อนไหว และสาเหตุอื่น ๆ ทำให้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือรอบแรกนี้

 

ผู้ประกันตน ม.33 ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาตรวจสอบสิทธิ์ได้ ที่นี่

 

ขอให้เร่งตรวจสอบข้อมูลตนเอง ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน หากบัญชีปิด / ไม่เคลื่อนไหว ให้ดำเนินการเปิดบัญชี และผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน เพื่อรอรับเงินช่วยเหลือเยียวยา ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะโอนให้อีกรอบในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

 

ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม  คลิก

 

ส่วนการโอนเงินเยียวยาลูกจ้าง และนายจ้าง ม.33 พื้นที่ 16 จังหวัดที่ลงทะเบียนและจ่ายเงินสมทบว่า จะเริ่มโอนให้ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ตามที่ นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกประจำศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) เปิดเผยก่อนหน้านี้

 

โดยตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ ได้ ที่นี่