svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เช็คสิทธิ์เยียวยานักเรียน 2,000 บาท ได้ทั้งไทย-เทศ

12 สิงหาคม 2564
6.4 k

ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยานักเรียน 2,000" บาทต่อคน ทั้งไทยและต่างชาติ ที่อยู่ในโรงเรียนเอกชนสังกัด สช. เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

12 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ อัปเดตการ "ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยานักเรียน" หรือ เช็คเงินนักเรียน 2,000 บาทต่อคน ของนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติ ที่อยู่ในโรงเรียนเอกชนสังกัด สช. 

 

สามารถตรวจสอบสิทธิ์การให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับนักเรียนในระบบการศึกษาไทยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อลดภาระให้แก่ผู้ปกครองในอัตรา 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน 

  • นักเรียนไทยใช้เลขประจำตัวประชาชน
  • ส่วนนักเรียนต่างชาติหรือนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน สามารถตรวจสอบได้โดยใช้รหัส G-Code ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยสามารถขอทราบรหัส G-Code ได้ที่โรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่ 

 

ตรวจสอบสิทธิได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง

https://regis-stu.opec.go.th/regis/Login.htm?mode=initHelp

ตรวจสอบสิทธิได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง

 

 http://regis-stu.opec.go.th