svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

ฉีดซิโนฟาร์มนักโทษเรือนจำเบตงแห่งแรกชายแดนใต้

11 สิงหาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ยะลา – เรือนจำอำเภอเบตง จ.ยะลา ฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม วันแรก ผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวทุ่งปูโป๊ะซึ่งเป็นสถานที่แรกรับนักโทษใหม่ก่อนเข้าเรือนจำหลักและเป็นเรือนจำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่พบการติดเชื้อโควิด-19ในเรือนจำ

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.64 - เวลา 14.30 น. ที่เรือนจำชั่วคราว ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา นายจรูญ นาคแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจำอำเกอเบตง พร้อมด้วย นายจิตติ จันทรมงคล  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง  นายวรวิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเบตง เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขอำเภอเบตง  ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการฉีดวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” ป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำที่เรือนจำชั่วคราวทุ่งปูโป๊ะ จำนวน 27 โดส แบ่งเป็นฉีดผู้ต้องขังชาย 18 ราย หญิง 2 ราย ซึ่งเป็นผู้ต้องขังห้องกักตัว(เข้าใหม่) เรือนจำอำเภอเบตง เป็นเรือนจำในภาคใต้ที่ยังไม่พบการติดเชื้อภายในเรือนจำมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาจนปัจจุบัน

ฉีดซิโนฟาร์มนักโทษเรือนจำเบตงแห่งแรกชายแดนใต้ ฉีดซิโนฟาร์มนักโทษเรือนจำเบตงแห่งแรกชายแดนใต้

นายจรูญ นาคแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจำอำเกอเบตง กล่าวว่า ด้วยพระกรุณาธิคุณของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 และทรงให้ความสำคัญต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่มีความจำเป็นเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 64 พรรษา 4 กรกฎาคม 2564 ให้แก่กรมราชทัณฑ์ โดยเรือนจำอำเภอเบตงได้คัดเลือกรับวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม เนื่องจากเป็นเรือนจำที่อยู่ในพื้นที่สีแดงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของ โควิด – 19

ฉีดซิโนฟาร์มนักโทษเรือนจำเบตงแห่งแรกชายแดนใต้ ฉีดซิโนฟาร์มนักโทษเรือนจำเบตงแห่งแรกชายแดนใต้

นายจรูญ นาคแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอเบตง  ได้พูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้ต้องขัง และ กล่าวว่า เรือนจำอำเภอเบตงแห่งนี้เป็นเรือนจำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แห่งแรกที่ได้ฉีดวัคซีน  ซึ่งแม้ว่าเราจะฉีดวัคซีนแล้วแต่ก็ยังต้องระวัง และต้องใช้มาตรการป้องกันของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเช่นเดิม นอกจากนี้ตนต้องขอขอบคุณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่จัดสรรวัคซีนมาให้ โดยวันนี้เรามีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลเบตง สาธารณสุขอำเภอเบตง ที่นำรถการแพทย์มาช่วยดูแลสังเกตอาการข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีนอีกด้วย

ฉีดซิโนฟาร์มนักโทษเรือนจำเบตงแห่งแรกชายแดนใต้
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา  

logoline