องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ แจ้งผู้ลงทะเบียนฉีดซิโนฟาร์มลอตที่ 1 สำหรับบุคคลที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ขอความกรุณากดยกเลิกสิทธิเพื่อเพิ่มสิทธิให้ท่านอื่น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

7 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ แจ้งผู้ลงทะเบียนฉีดซิโนฟาร์มกับ อบจ.ล็อตที่ 1จะได้รับ SMS ภายในวันไหน เมื่อไหร่บ้าง สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม กับทาง อบจ.สมุทรปราการ ในล็อตแรก จะได้รับการตอบกลับจากระบบ หรือมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ โดยสามารถเดินทางมาฉีดวัคซีนตามวัน เวลานัดหมาย ดังนี้ 

  • ผู้ที่ได้รับ SMS หรือโทรแจ้งตั้งแต่วันที่ 3-8 ส.ค. 64 ได้รับการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 9-15 ส.ค. 64
  • ผู้ที่ได้รับ SMS หรือโทรแจ้งตั้งแต่วันที่ 10-11 ส.ค. 64 จะได้รับการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 16-22 ส.ค. 64
  • ผู้ที่ได้รับ SMS หรือโทรแจ้งตั้งแต่วันที่ 17-18 ส.ค. 64  จะได้ฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 23-28 ส.ค. 64

ฉีดซิโนฟาร์มสมุทราปราการลอตแรก เช็ก SMS

ทั้งนี้ ได้ทำการขอความร่วมมือประชาชน ที่ได้รับการนัดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้ไปตรงเวลานัดไม่ต้องไปก่อนเพื่อลดความแออัด

และสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกจากระบบอื่นแล้วซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขขอความกรุณากดยกเลิกสิทธิเพื่อเพิ่มสิทธิให้ท่านอื่นต่อไป สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนในรอบนี้ อบจ.กำลังดำเนินการจัดสรรการฉีดวัคซีนในล็อตที่ 2 ซึ่งจะประกาศวันที่ฉีดในเดือนกันยายน

ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนรอบแรกมีจำนวน 99,000 คน แบ่งเป็น กลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้มีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยง ฯลฯ จำนวน 15,000 คน กลุ่มผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดสมุทรปราการ และเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเอง จำนวน 645 คน  กลุ่มผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดสมุทรปราการ และลงทะเบียนออนไลน์ จำนวนประมาณ 54,289 คน  กลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน หรือไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ซึ่งได้ลงทะเบียนผ่าน อสม. ทสม. และส.อบจ. สมุทรปราการ  ได้รับวัคซีน ประมาณ  29,066 คน  ฉีดซิโนฟาร์มสมุทราปราการลอตแรก เช็ก SMS

จะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป โดย อบจ.จัดจุดฉีดวัคซีน 5 สถานที่ ดังนี้

  1. อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
  2. ห้องประชุมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์
  3. อาคารอเนกประสงค์ 2 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
  4. ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
  5. Apple Loft Market

ผู้ที่ลงทะเบียนไว้สามารถตรวจสอบสิทธิ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.samutprakanvaccines.com

ฉีดซิโนฟาร์มสมุทราปราการลอตแรก เช็ก SMS

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด