ข่าวดี ! รพ.มหาราชโคราช เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน "ชิโนฟาร์ม" 7,500 คน คาดสัปดาห์หน้า น่าจะได้เริ่มฉีดฟรี ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

5 สิงหาคม 2564 นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครราชสีมา  เปิดเผยความคืบหน้าวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ที่จังหวัดนครราชสีมา โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ได้ดำเนินการสั่งจองและจัดซื้อมาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่า สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดเกล้าฯ พระราชทานวัคซีนป้องกัน COVID-19 “ซิโนฟาร์ม” มาให้จังหวัดนครราชสีมา และให้ รพ.มหาราชนครราชสีมา  เป็นผู้ดำเนินการจัดการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด  โดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รับพระราชทานวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” มาจำนวน 15,000 โดส สำหรับฉีดให้กับประชาชน จำนวน 7,500 คน  คนละ 2 ครั้ง ห่างกัน 3-4 สัปดาห์  นับเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวดี!รพ.มหาราชโคราช เปิดให้ลงทะเบียนฉีด"ชิโนฟาร์ม"7.5พันคน
 
ทั้งนี้ ทาง รพ. ได้แจ้งช่องทางการลงทะเบียนจองเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 “ซิโนฟาร์ม”   ที่ได้รับพระราชทานมาสำหรับชาวจังหวัดนครราชสีมา ผ่านทางเพจ รพ.มหาราชนครราชสีมา โดยกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มจะต้องไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 มาก่อน และจะต้องอาศัยอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาตามบัตรประชาชนเท่านั้น  ซึ่ง 7 กลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนดไว้ คือ 1.กลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วยติดเตียง 2.องค์กรการศึกษา (ครู บุคลากรในสถานศึกษา สังกัด อบจ. สพฐ. เอกชน หรือศูนย์เด็กเล็กในจังหวัดนครราชสีมา)  3.บุคลการทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสายวิชาชีพ และสายสนับสนุน ในสถานพยาบาลของรัฐ สถานพยาบาลรัฐนอกสังกัด  สถานพยาบาลเอกชน และ อสม.  4.องค์กรการกุศล มูลนิธิ กู้ชีพกู้ภัย อปพร. ตำรวจบ้าน จิตอาสา  กลุ่มสตรีแม่บ้าน และองค์กรสร้างประโยชน์แก่สังคมโดยไม่หวังผลกำไร  5.ผู้พิการทั้ง 5 ประเภทที่ขึ้นทะเบียนผู้พิการเอาไว้   6.ผู้ด้อยโอกาส ชุมชนแออัด   7.พระ และนักบวช

ข่าวดี!รพ.มหาราชโคราช เปิดให้ลงทะเบียนฉีด"ชิโนฟาร์ม"7.5พันคน
 

ซึ่ง รพ.มหาราชฯ ได้เปิดลงทะเบียนไปแล้วในรอบแรก แต่เนื่องจากมีหลายคนที่ลงทะเบียนไว้ ไม่ตรงเกณฑ์ที่จะได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม   ทาง รพ.จึงเปิดลงทะเบียนในรอบที่  2 รอบ  ซึ่งหลังจากตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จแล้ว ทาง รพ. จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้ทราบอีกพร้อมกับ แจ้งกำหนดนัดฉีดวัคซีนให้ทราบตามลำดับต่อไป  ซึ่งจะดำเนินการฉีดวัคซีนให้เรียบร้อยและรวดเร็วที่สุด คาดว่า สัปดาห์หน้าประมาณ วันพุธ พฤหัสบดี และวันศุกร์ รวมเวลา  3 วัน จะสามารถดำเนินการฉีดซิโนฟาร์มให้กับกลุ่มเป้าหมายได้   แต่ต้องรอยืนยันความชัดเจนก่อน แล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งโดยเร็ว

ข่าวดี!รพ.มหาราชโคราช เปิดให้ลงทะเบียนฉีด"ชิโนฟาร์ม"7.5พันคน
 
ส่วนวันนี้ (5 สิงหาคม 2564) จุดฉีดของ รพ.มหาราชนครราชสีมา ที่โคราชฮอล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา จะเปิดให้บริการแก่ผู้ที่ลงทะเบียนคิวฉีดวัคซีนกับ รพ.มหาราชฯ เอาไว้ ในวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2564 โดยเริ่มบริการตั้งแต่เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้ จะงดให้บริการแก่ผู้ที่มีคิวฉีดในวันที่ 5 สิงหาคม 2564  งดบริการแก่ผู้ที่วันผิดนัด และไม่รับ วอล์ค อิน  โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่หน้าเพจ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

โดย - ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ