ศบค. เผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 5 ส.ค.64 รวม 20,920 ราย ติดเชื้อใหม่ 20,658 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 262 ราย ผู้ป่วยสะสม 664,442 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)หายป่วย 17,926 ราย หายป่วยสะสม 446,306 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 213,910 ราย เสียชีวิต 160 ราย

ผู้ติดเชื้อวันนี้ 20,920 ราย หายป่วย 17,926 ราย เสียชีวิต 160 ราย