svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ไม่เปลี่ยนคำสั่ง! เคาะร้านอาหารในห้างซื้อแบบ "เดลิเวอรี่" ตามเดิม

04 สิงหาคม 2564
1.1 k

ศบค.ชุดเล็ก ดับฝันผู้บริโภค เสนอไม่เปลี่ยนแปลงคำสั่งร้านอาหารภายในห้างสรรพสินค้า ยังคงให้ประชาชนสั่งผ่าน "เดลิเวอรี่" ทางไรเดอร์ส่งอาหารเหมือนเดิม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศปก.ศบค.) หรือ ศบค.เล็ก ที่ประชุมยังคงมาตรการสำหรับร้านอาหาร-เครื่องดื่มในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ สถานประกอบการกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยให้ดำเนินการได้เฉพาะการจำหน่ายในรูปแบบการสั่งอาหาร หรือเครื่องดื่ม ผ่านบริการขนส่งอาหาร หรือ Food delivery service ทั้งในระบบออนไลน์ ระบบโทรศัพท์ หรือระบบบริการช่วยเหลือของร้านอาหาร/เครื่องดื่มในการจัดส่งที่ไม่ให้ผู้บริโภคสัมผัสติดต่อใกล้ชิดกับร้านอาหารเครื่องดื่มโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงการแออัดในบริเวณร้านอาหารและร้านเครื่องดื่ม และเปิดได้ไม่เกิน 20.00 น.

 

โดยให้ผู้จัดการผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในสถานที่ข้างต้น จัดเตรียมพื้นที่เพิ่มเติมภายในบริเวณซูเปอร์มาร์เก็ต หรือสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดจนเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด สำหรับร้านอาหาร-เครื่องดื่ม ภายในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถให้บริการในการนำส่งอาหาร-เครื่องดื่มมาวางจำหน่าย ในพื้นที่จัดเตรียมไว้ภายในบริเวณซูเปอร์มาร์เก็ต หรือสถานที่เหมาะสม ที่ให้ผู้จัดการ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดเป็นพื้นที่รอคิว มีบริเวณพักคอยที่เว้นระยะห่างที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันยังคงเน้นย้ำแนวทางเดียวกันกับที่เคยดำเนินการในห้วงเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้

แหล่งข่าวจากที่ประชุม ศปก.ศบค. เปิดเผยว่า มาตรการดังกล่าวเป็นไปตามที่กรมอนามัยได้ชี้แจงเมื่อวันจันทร์ที่ 2 ส.ค.ผ่านมา คือไม่จำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง เพื่อลดการติดต่อระหว่างผู้จำหน่ายและผู้บริโภคซึ่งอาจไปแออัดและออบริเวณหน้าร้านจำนวนหลายคน โดยต้องดำเนินการภายในเงื่อนไข เวลา และการจัดระบบระเบียบ ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด