svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

นายกฯ นั่งหัวโต๊ะ ก.ตร. ถกโยกย้าย รองผบ.ตร.-ผบก.

04 สิงหาคม 2564

นายกรัฐมนตรี นัดประชุม ก.ตร.พรุ่งนี้ ผ่านระบบวิดีโอทางไกล จากทำเนียบ วาระน่าสนใจ “บิ๊กโจ๊ก”ขอให้ก.ตร.ยกเลิกเงื่อนไขที่ปรึกษา สบ. 9 พบเป็นตำแหน่งเฉพาะตัว

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร.ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบวิดีโอทางไกล จากทำเนียบรัฐบาลมายังห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 5 สิงหาคม นี้

 

วาระที่เข้าสู่การประชุม อาทิ การขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายในห้วงที่มิได้ปฏิบัติราชการใช้แก่ข้าราชการตำรวจ จำนวน 27 ราย ,ร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ พ.ศ. … ,พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษา(สบ9) ขอให้ ก.ตร.ยกเลิกเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งที่ปรึกษา(สบ9) ตามมติ ก.ตร.ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564, การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจรองรับการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งศาลปกครอง,การกำหนดตำแหน่งนายแพทย์(สบ7) และทันตแพทย์(สบ6) ในสังกัด รพ.ตร.,การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจเพื่อทำหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ และเรื่องอื่นๆ ถ้ามี

จากนั้นเวลา 14.30 น. นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ครั้งที่ 5/2564 พิจารณาอนุมัติจำนวนตำแหน่งตามที่ ก.ตร. เสนอ เพื่อใช้ประชุมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรอง ผบ.ตร.-ผบก.วาระประจำปี 2564 ต่อไป

 

ที่น่าสนใจ คือ วาระที่พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ขอให้ ก.ตร.ยกเลิกเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งที่ปรึกษา(สบ9) ตามมติ ก.ตร.ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ซึ่งกำหนดตำแหน่งที่ปรึกษา(สบ9) ของพล.ต.ท.สุรเชษฐ์เป็นตำแหน่งเฉพาะตัว เพื่อให้ ก.ตร. ชี้ชัดว่าตำแหน่ง ปรึกษา(สบ9) ที่ครองอยู่ สามารถสไลด์ไปนั่งผู้ช่วย ผบ.ตร. หรือ เลื่อนขึ้น รอง ผบ.ตร. ได้หรือไม่