ศบค.เผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพุธที่ 4 ส.ค.64 รวม 20,200 ราย ติดเชื้อใหม่ 20,013 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 187 ราย ผู้ป่วยสะสม 643,522 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วย 17,975 ราย หายป่วยสะสม 428,380 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 211,076 ราย เสียชีวิต 188 ราย

ศบค. เผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 รวม 20,200 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 20,013 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 187 ราย ผู้ป่วยสะสม 643,522 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 17,975 ราย หายป่วยสะสม 428,380 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 211,076 ราย เสียชีวิต 188 ราย

ผงะ!! ทะลุสองหมื่นรายแล้ววันนี้ นิวไฮ ศบค. เผยยอดใหม่ 20,200 ราย ดับ 188 ราย