svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

คนไร้บ้านขอนแก่น ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เพียง 20 คน

03 สิงหาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ทน.ขอนแก่น เร่งสำรวจติดตามกลุ่มคนไร้บ้านในเขตเมืองขอนแก่น เข้าระบบลงทะเบียนรับฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ป้องกันคลัสเตอร์ใหม่ หลังมีคนไร้บ้านลงทะเบียนเพียง 20 คน จากจำนวนคนไร้บ้านกว่า 120 คน เผยทำได้ยากส่วนใหญ่ไม่อยู่ในศูนย์พักพิงและไม่มีเอกสารยืนยันตัวตน

3 สิงหาคม 2564 นายสาธิต สงวนทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สำนักสวัสดิการสังคม เทศบาลนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้กับกลุ่มคนไร้บ้านในเขตเมืองขอนแก่น หลังจากที่ผ่านมา ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับบุคคลในแต่ละกลุ่ม ซึ่งคนไร้บ้าน หรือ คนเร่ร่อน ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อและอาจกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ได้ เนื่องจากไม่มีการป้องกันตนเองตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

คนไร้บ้านขอนแก่น ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เพียง 20 คน


 

นายสาธิต กล่าวว่า จากการสำรวจจำนวนคนไร้บ้านในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พบว่า ปัจจุบัน มีคนไร้บ้านอยู่ประมาณ 120 คน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนก่น และเทศบาลนครขอนแก่น ได้มีการจัดตั้งและสร้างศูนย์พักพิงคนไร้บ้าน เพื่อให้คนไร้บ้านได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง เช่น ชุมชนเทพารักษ์ และ ชุมชนเหล่านาดี 

คนไร้บ้านขอนแก่น ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เพียง 20 คน

 

แต่ปัญหาที่ผ่านมาคือ บุคคลเหล่านี้มักจะออกมาอยู่ในที่สาธารณะ ไม่เข้าไปอยู่ในศูนย์ฯ และอยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง ทำให้ไม่สามารถให้การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ตามสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะการเข้าถึงการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ซึ่งพบว่า มีคนไร้บ้านที่สามารถติดตามมาเข้าสู่ระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้เพียง 20 คนเท่านั้น เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่เป็นหลักแหล่ง และ มีเอกสารยืนยันตัวตน คือ บัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งกลุ่มนี้จะมีผู้นำชุมชนเป็นผู้พาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ ส่วนคนไร้บ้านรายอื่น ๆ อีกว่า 100 คน ยังเป็นปัญหาที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันหาวิธีเพื่อนำกลุ่มคนเหล่านี้มาเข้าสู่ระบบให้ได้

คนไร้บ้านขอนแก่น ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เพียง 20 คน

ข่าว กฤศเมธ โลโห

 

logoline