background-defaultbackground-default
ศบค.เผย ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเอง ทำไมให้ผลไม่ถูกต้อง!!

ศบค.เผย ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ผลตรวจชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง (Antigen Test Kit) ไม่ถูกต้อง ไม่ได้ติดเชื้อ แต่ให้ผลการทดสอบ เป็นบวก เป็นผู้ติดเชื้อ แต่ให้ผลการทดสอบ เป็นลบ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ศบค.เผย ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเอง ทำไมให้ผลไม่ถูกต้อง!!

วันนี้ (3 ส.ค.64) ศูนย์ข้อมูลCOVID- 19 โพสต์เฟซบุ๊ก กรณี การใช้ Antigen Test Kit ปัจจัยอะไรบ้างทำใหเผลทดสอบไม่ถูกต้อง โดยระบุว่า

ปัจจัยอะไรบ้าง?

ทำให้ผลทดสอบชุดตรวจ Antigen Test Kits ไม่ถูกต้อง!!

>>ผลบวกปลอม (False Positive)

ไม่ได้ติดเชื้อ แต่ให้ผลการทดสอบ เป็นบวก

1. การปนเปื้อนจากพื้นที่ที่ทำการทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้

2. การติดเชื้อไวรัสหรือจุลชีพอื่นๆ

3. ดำเนินการตามขั้นตอนวิธีทดสอบไม่ถูกต้อง เช่นอ่านผลเกินเวลาที่กำหนด

4. สภาพสิ่งส่งตรวจไม่เหมาะสม

>>ผลลบปลอม (False Negative)

เป็นผู้ติดเชื้อ แต่ให้ผลการทดสอบ เป็นลบ

1. เพิ่งติดเชื้อในระยะแรกมีปริมาณไวรัสต่ำ

2. การเก็บสิ่งส่งตรวจไม่ถูกต้อง

3. ดำเนินการตามขั้นตอนวิธีทดสอบไม่ถูกต้อง เช่น                                                          

 -ไม่อ่านผลในช่วงเวลาที่กำหนด                 

-ปริมาณตัวอย่างที่หยดไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข #ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 #ศูนย์ข้อมูลCOVID19 #ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด