เลย-ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 38 ราย จากนอกพื้นที่ทั้งหมด ย้ำมาจาก 29 จังหวัดเสี่ยงต้องกักตัว ยกเว้นคนที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม เร่งมาตรการชุมชนเข้มแข็ง เตรียมพิจารณาตรวจเชื้อแบบ ATK ที่ด่านตรวจ แต่ต้องดูความปลอดภัย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

2 สิงหาคม 2564 ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย  แถลงสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเลย ซึ่งวันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น 38 ราย  มาจากนอกพื้นที่ทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รักษาตัวอยู่ 794 ราย รักษาหายแล้ว 473 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 รวม 1,271 ราย  และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีกจำนวน 457 ราย โดยผู้ป่วย 38 ราย มาจากจังหวัดอื่นทั้งหมด จากกรุงเทพฯ ชลบุรี สมุทรปราการ ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ปทุมธานี สมุทรสาคร ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาในอำเภอเชียงคาน
นายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการเพิ่มเตียงเพื่อรองรับ โดยขณะนี้มีทั้งหมด 938 เตียง ยังไม่รวมกับศูนย์โควิดชุมชน อีกกว่า 1 พันเตียง ซึ่งจุดนี้จะทยอยเปิดอย่างต่อเนื่อง ส่วนวัคซีน ทางจังหวัดเลย ได้รับจัดสรรมาเพิ่มอีก 24,000 โดส เป็นซิโนแวค จะนำเข้าที่ประชุมพุธนี้ เพื่อกระจายไปยังอำเภอ และคาดว่าจะเริ่มฉีดวันพฤหัสบดีนี้ โดยจะฉีดกลุ่มเสี่ยงเป็นหลัก ทั้งผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว พนักงานเก็บขยะ เป็นต้น นอกจากนี้ ยืนยันไม่มีการปกปิดไทม์ไลน์ของผู้ป่วย แต่ประวัติบางอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกระจายของโรค ก็อาจจะไม่ได้มีการนำมาเปิดเผย 
ส่วนมาตรการจังหวัด ใครที่เดินทางมาจาก 29 จังหวัดเสี่ยงสูง กรณีจุดกักตัวระดับชุมชน หรือ local quarantine ซึ่งเป็นจุดกักตัวของผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง อาจจะมีการปรับเป็นศูนย์โควิดชุมชน หรือ community isolation ซึ่งเป็นจุดกักตัวผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ เพื่อความเหมาะสมเนื่องจากพบผู้ติดเชื้อกลับเข้ามารักษาเพิ่ม ดังนั้นผู้กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงกักตัวเพื่อสังเกตอาการ อาจจะให้กักตัวที่บ้าน ขณะการขยายเวลาเรียนออนไลน์ นั้นจะมีการนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ โดยอาจจะพิจารณาจากสถานการณ์จังหวัดรอบข้างด้วย คาดว่าจะมีการเสนอให้ขยายเวลาเรียนออนไลน์อีก 14 วัน

เลยติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่ม 38 ราย จากนอกพื้นที่ทั้งหมด


 

นายปรีดา ยังกล่าวถึง ฟ้าทลายโจร ยืนยันว่า ไม่ใช้รักษาโควิด แต่ลดความรุนแรงหรือบรรเทาอาการเท่านั้น และ ไม่แนะนำให้ซื้อรับประทานเอง เพราะอาจจะเจอยาที่ไม่ใช่ของแท้ หรือไม่มีคุณภาพ แนะนำให้รับที่ รพ. หรือ รพ.สต. และการใช้นานเกินไป อาจส่งผลต่อตับ หรือไต ได้
นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า สำหรับผู้ติดเชื้อทุกคน ยืนยันว่ามีสถานที่รองรับทุกคน และมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด จากตัวเลขผู้ติดเชื้อที่พบในพื้นที่มีตัวเลขค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่มาจากนอกพื้นที่ ทั้งนี้ ไม่อยากให้วางใจ อยากให้เข้าใจว่าโควิดเป็นโรคที่ค่อนข้างแรง ดังนั้นการปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA จึงสำคัญมากในการป้องกันตนเอง พร้อมขอความร่วมมืออย่าปกปิดไทม์ไลน์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และทางการแพทย์ และหากต้องการกลับมารักษาที่จังหวัดเลย ขอให้ติดต่อกลับมาก่อนที่จะเดินทาง เพื่อความปลอดภัย ส่วนผู้ที่ต้องการกักตัวในจุดกักตัวชุมชนเพื่อสังเกตอาการ แต่ไม่ทราบว่าจะประสานใคร แนะนำให้ประสานผ่านทางอำเภอได้ทันทีเพื่อจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมให้

 

ส่วนกรณี โครงการชุมชนเข้มแข็ง หรือชุมชนปลอดโควิด19 ขณะนี้มี 500 กว่าชุมชน เป็นการใช้มาตรการคล้ายกับชุมชนปลอดยาเสพติด อาทิ มีด่านตรวจ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั่วถึง และมีธรรมนูญหมู่บ้าน ในการปฏิบัติตน อาทิ การกักตัว การรายงานตัว ทำให้ไม่มีคนติดโควิด ลดการแพร่ระบาด ซึ่งจังหวัดอยากทำเป็นรูปธรรม ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายไปในทุกหมู่บ้าน ให้จังหวัดเลยมีการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดโควิด

เลยติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่ม 38 ราย จากนอกพื้นที่ทั้งหมด


ขณะเดียวกัน จังหวัดเลยได้มีการตั้งด่านตรวจ เข้าออกจังหวัด 5 จุด เป็นการร่วมมือกันหลายภาคส่วนเพื่อคัดกรองคนเข้าจังหวัด จากนั้นจะมีการส่งต่อข้อมูลไปยังพื้นที่ ที่จะมีการเดินทางเข้าไป จากนั้นเข้าสู่กระบวนการกักตัว ทั้งนี้ ในอนาคต อาจจะมีการขยายเรื่องการตรวจแบบ ATK ที่ด่าน ตรวจเพื่อป้องกัน แต่ต้องดูหลายมิติ โดยเฉพาะความปลอดภัย ซึ่งจะมีการเตรียมพิจารณาในที่ประชุมต่อไป

เลยติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่ม 38 ราย จากนอกพื้นที่ทั้งหมด

ข่าว บุญชู ศรีไตรภพ