“กลุ่มศรีเทพไทย” ต่อลมหายใจผู้ป่วยโควิด-19 ทุ่มงบสนับสนุน สจล. ผลิตเครื่องจ่ายออกซิเจน เพิ่มโอกาสคนติดเชื้อเข้าถึงมือแพทย์ให้รอดพ้นวิกฤต

2 สิงหาคม 2564 นายประเสริฐ ไตรจักรภพ รองประธานบริหาร กลุ่มศรีเทพไทย ตันแทนตระกูลไตรจักรภพ มอบเงินบริจาค สมทบทุนสร้างเครื่องจ่ายออกซิเจนอัตราการไหลสูง มูลค่า 275,000 บาท ที่ถูกพัฒนาด้วยคนไทย จากนักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยได้รับเกียรติจากศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ รศ. นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และเทคโนโลยีสุขภาพ เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค

"กลุ่มศรีเทพไทย"ทุ่มเงินสจล.พัฒนาเครื่องผลิตออกซิเจนช่วยผู้ป่วยโควิด

 

ทั้งนี้ เพื่อนำเครื่องออกซิเจนอัตราการไหลสูง ไปแจกจ่ายแก่โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุข ที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดที่มีระบบทางเดินหายใจล้มเหลว ทั้งอยู่ระหว่างการส่งตัว หรือรอเตียง เพื่อเข้ารับการรักษา ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อหวังบรรเทาวิกฤตเครื่องช่วยหายใจขาดแคลน

 

ประเสริฐ กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด- 19 ที่มีตัวลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ ขึ้นหลักหมื่นในปัจจุบัน ซึ่งส่วนตัวได้เล็งเห็นว่าทั้งบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้ารวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์นั้น เป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ที่วิกฤตขณะนี้ ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ป่วยวิกฤตเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมากที่รอเตียง เพื่อเข้ารับการรักษาและมีความจำเป็นต้องใช้ครื่องช่วยหายใจ เพื่อบรรเทาความวิกฤตของระบบทางเดินหายใจ ดังนั้น ตนและครอบครัวในฐานะคนไทยคนหนึ่ง จึงไม่สามารถละเลยต่อปัญหานี้ได้

 

 

"จึงยินดีมอบเงินบริจาคสมทบทุนสร้างเครื่องจ่ายออกซิเจนอัตราไหลสูง สาหรับผู้ป่วยในสถานะสีแดงถึงแดงเข้ม ที่เสี่ยงต่อการหายใจล้มเหลว เพื่อพยุงลมหายใจให้กับผู้ป่วยในภาวะวิกฤตก่อนถึงมือแพทย์ โดยหวังอย่างยิ่งว่า  เครื่องนี้จะสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิดลงได้" นายประเสริฐ กล่าว

 

อีกทั้ง ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและความสามารถของนักวิจัยไทย ที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนควรให้การสนับสนุนทางด้านการพัฒนาเครื่องมือแพทย์อย่างจริงจัง ดังเช่นที่ สจล.ได้พัฒนา เครื่องจ่ายออกซิเจนอัตราการไหลสูง ที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมเท่าเครื่องมือแพทย์นำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งยังสามารถออกแบบให้ใช้งานง่าย สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายในสถานการณ์ฉุกเฉิน มีระบบมอนิเตอร์ทางไกล ที่ง่ายต่อการจัดการในสถานการณ์โควิดระลอกใหม่  

 

"กลุ่มศรีเทพไทย"ทุ่มเงินสจล.พัฒนาเครื่องผลิตออกซิเจนช่วยผู้ป่วยโควิด

ขณะเดียวกัน ลดต้นทุนได้มากถึง 3-4 เท่า ซึ่งส่วนตัวมองว่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่ดีแบบนี้ ถ้าได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังด้วยต้นทุนที่ต่ำลง ย่อมทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเข้าถึงเครื่องมือแพทย์ได้ง่ายขึ้น เป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยวิกฤต มีชีวิตอยู่ต่อไปได้