svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

จิตอาสาชุมชนร่วมกันทำน้ำกระชายสมุนไพรสู้ภัยโควิด

31 กรกฎาคม 2564

กลุ่มจิตอาสาชุมชนในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น ร่วมกับแปรรูปกระชายขาวเป็นน้ำกระชายสมุนไพรแจกให้ผู้ป่วยโควิดในพื้นที่ ทั้งศูนย์พักคอย โรงพยาบาลสนามและเรือนจำ หลังตัวเลขผู้ป่วยโควิดในจังหวัดขอนแก่นยังสูงต่อเนื่อง

31  กรกฎาคม 2564  กลุ่มจิตอาสาชุมชนประกอบด้วย ชุมชนสาวะถี ต.สาวะถี ชุมชนบ้านค้อ ต.บ้านค้อ ชุมชนท่าพระ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้ร่วมกันแปรรูปกระชายขาวเป็นน้ำกระชายสมุนไพรไปแจกจ่ายยังโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย และเรือนจำจังหวัดขอนแก่น 

โดยที่ชุมชนสาวะถี นำโดยนางลันไดย์ บุญมี ประธานชมรมจิตอาสาสาวะถี ต.สาวะถี  ได้พาสมาชิกกว่า 20  คนมาร่วมกันแปรรูปกระชายขาวเป็นน้ำสมุนไพรกระชายน้ำผึ้งมะนาว จำนวน  550  ขวด โดยใช้สถานที่วัดไชยศรีเป็นศูนย์กลางในการแปรรูปโดยมีพระครูบุญชยากร เจ้าอาวาสวัดไชยศรี และเจ้าคณะตำบลสาวะถีเป็นผู้คอยดูแล เพื่อนำไปส่งมอบให้กับเรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น จากนั้นเมื่อเวลา 16.30  น.น้ำกระชายทั้งหมดได้นำขึ้นรถตู้ของเทศบาลตำลลสาวะถี โดยมีนายฤทธิรงค์ ศิริภูมิ นายกเทศมนตรีเป็นตัวแทนชาวชุมชนไปส่งมอบให้กับเรือนจำกลางขอนแก่น ซึ่งมีผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดกว่า  4  พันคน 

 

จิตอาสาชุมชนร่วมกันทำน้ำกระชายสมุนไพรสู้ภัยโควิด

 

จิตอาสาชุมชนร่วมกันทำน้ำกระชายสมุนไพรสู้ภัยโควิด

จิตอาสาชุมชนร่วมกันทำน้ำกระชายสมุนไพรสู้ภัยโควิด

 

ในขณะที่ชาวชุมชนท่าพระ ต.ท่าพระ นำโดยนายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยชาวจิตอาสาชุมชนท่าพระได้ร่วมกันทำน้ำกระชายสมุนไพรบรรจุขวดจำนวน  450  ขวดไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนามแห่งที่  3  ของจังหวัดขอนแก่นที่ตั้งอยู่ที่สำนักงานส่งเสริมการเกษตรท่าพระ ซึ่งมีผู้ป่วยโควิดพักรักษาตัวอยู่กว่า  100  คน 

 

จิตอาสาชุมชนร่วมกันทำน้ำกระชายสมุนไพรสู้ภัยโควิด

จิตอาสาชุมชนร่วมกันทำน้ำกระชายสมุนไพรสู้ภัยโควิด

จิตอาสาชุมชนร่วมกันทำน้ำกระชายสมุนไพรสู้ภัยโควิด

 

ส่วนที่ต.บ้านค้อ ชาวจิตอาสาบ้านค้อพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลนำโดยนายจักรพงศ์ เพ็ชรแสน นายกเทศมนตรี ได้ร่วมกันทำน้ำกระชายสมุนไพรจำนวนกว่า  300  ขวดมอบให้กับประชาชนชาวต.บ้านค้อที่มาอยู่ศูนย์พักคอยตำบลบ้านค้อดื่มเพื่อรักษาอาการป่วยโควิด-19 โดยหวังบรรเทาอาการลงได้

    สำหรับกระชายที่นำมาทำน้ำสมุนไพร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการสปาร์คยูอีสาน และโครงการสาวะถีวิสาหกิจเพื่อสังคมยั่งยืน ภายใต้แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. 

จิตอาสาชุมชนร่วมกันทำน้ำกระชายสมุนไพรสู้ภัยโควิด

จิตอาสาชุมชนร่วมกันทำน้ำกระชายสมุนไพรสู้ภัยโควิด

จิตอาสาชุมชนร่วมกันทำน้ำกระชายสมุนไพรสู้ภัยโควิด