svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ไบโอเทค สวทช. คิดค้นยาต้านโควิดกันเชื้อดื้อยา

ไบโอเทค สวทช. วิจัยยาใหม่รักษาการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจดื้อยาได้ในอนาคต ขณะนี้สามารถสังเคราะห์สารตั้งต้นยาฟาวิพิราเวียร์สำเร็จ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ดร.เภสัชกร นิติพล ศรีมงคลพิทักษ์ นักวิจัย ทีมวิจัยการออกแบบและวิศวกรรมชีวโมเลกุลขั้นแนวหน้า ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า หลังจากไบโอเทค ประสบความสำเร็จในการสังเคราะห์สารตั้งต้นผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ การสังเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม หรือ API ซึ่งนับเป็นส่วนสำคัญของการผลิตยา โดยเริ่มต้นวิจัยมาตั้งแต่ต้นปี 2563

ล่าสุดได้จดสิทธิบัตรและถ่ายทอดวิธีสังเคราะห์ให้องค์การเภสัชกรรมนำไปผลิต เป็นการยกระดับงานวิจัยในห้องปฏิบัติการ ไปสู่การผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรม เพิ่มปริมาณจาก 10 ลิตร ไปจนถึง 200 ลิตร ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการสังเคราะห์ให้เข้ากับขนาดการสังเคราะห์ เช่น การคลายความร้อน

 

ทีมวิจัยยังเดินหน้าศึกษาวิจัยยาอื่นๆ รวมถึงเพื่อทำยาตัวใหม่ขึ้นมาเพื่อป้องกันปัญหาเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ดื้อยาในอนาคต เนื่องจากยาที่ใช้สำหรับโรคติดเชื้อเมื่อใช้ไปสักพักอาจทำให้เชื้อเกิดกลายพันธุ์ ซึ่งขณะนี้กำลังเร่งศึกษาวิจัยทำตัวยาใหม่ตั้งแต่ต้น และต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง การพัฒนาวัตถุดิบสารออกฤทธิ์ทางยา หรือ API (Active Pharmaceutical Ingredients) สำหรับประกอบในการผลิตยาฟาวิพิราเวียร์และ API