svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ทบ.แจ้งความคนสร้างเฟคนิวส์รัฐประหาร

ผู้บัญชาการทหารบก มอบผู้อํานวยการสํานักงานพระธรรมนูญทหารบกแจ้งความเอาผิดผู้ปล่อยข่าวเท็จเรื่องผบ.ทบ.ทํารัฐประหาร และนำกำลังควบคุมบุคคลสำคัญ

พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า กองทัพบก ได้ตรวจสอบพบว่ามีการปล่อยข่าวเผยแพร่ลงในโซเซียลมีเดีย อ้างว่าผู้บัญชาการทหารบก ได้ทําการรัฐประหาร และนํากําลังทหารเข้าควบคุมบุคคลสําคัญแล้ว ซึ่งเรื่องนี้เป็นข่าวเท็จ เป็นการสร้างเรื่องหวังให้เกิด ความวุ่นวายในสังคม เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย ทําลายชื่อเสียงของกองทัพและรัฐบาล

ทบ.แจ้งความคนสร้างเฟคนิวส์รัฐประหาร


 

ขณะนี้ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบให้ ผู้อํานวยการสํานักงานพระธรรมนูญทหารบก เข้าดําเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อตํารวจเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่ปล่อยข่าวเท็จดังกล่าวแล้ว

ทบ.แจ้งความคนสร้างเฟคนิวส์รัฐประหาร