รพ.เพชรบูรณ์เปิดใช้หอผู้ป่วยแรงดันลบ ชั้น 5 ตึกศัลยกรรม หลังปรับปรุงเสร็จ เพิ่มศักยภาพรองรับผู้ป่วยโควิดอาการกลาง-หนักได้อีก 30 เตียง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

30 กรกฎาคม 2564 ที่อาคารศัลยกรรมชั้น 5 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์, นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์, นายอัครเดช ทองใจสด นายกอบจ.เพชรบูรณ์ นานเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยแรงดันลบสำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด ซึ่งดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จมีขนาดจำนวน 30 เตียง โดยมีนายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ ผอ.โรงพยาบาลเพชรบูรณ์พร้อมคณะนำตรวจเยี่ยม

รพ.เพชรบูรณ์เปิดใช้หอผู้ป่วยแรงดันลบ รับผู้ป่วยโควิดอีก 30 เตียง

โดยนพ.นิติ เหตานุรักษ์ กล่าวว่า วันนี้โรงพยาบาลเพชรบูรณ์เปิดบริการส่วนของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาของผู้ป่วยเดิม ให้เป็นหอผู้ป่วยแรงดันลบ ซึ่งสามารถดูแลผู้ป่วยได้ถึง 30 ราย สำหรับผู้ป่วย covid ที่มีอาการปานกลางหรือหนักขึ้นไป สามารถที่จะเข้ามารับการรักษา จากเดิมหอผู้ป่วยแรงดันลบโรงพยาบาลเพชรบูรณ์มีอยู่ 1 ห้องในช่วงไข้หวัดซา พอเริ่มมีสถานการณ์ covid โรงพยาบาลได้พัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้นสามารถมีห้องแรงดันลบรับผู้ป่วย 5 ราย และเพิ่มมาเป็น 14 ราย
รพ.เพชรบูรณ์เปิดใช้หอผู้ป่วยแรงดันลบ รับผู้ป่วยโควิดอีก 30 เตียง

"ณ วันนี้เราเพิ่ม 30 ราย และสามารถดูแลผู้ป่วยอาการหนักได้ถึง 44 ราย พูดง่ายๆคือผู้ป่วยที่เข้า ICU เราจะได้มีที่รองรับ กรุงเทพฯมีการระบาดมากจนมีผู้ป่วยโควิดทำให้ห้อง ICU ขาดแคลน ณ วันนี้เราเพิ่มศักยภาพห้อง ICU ถึง 44 ราย ขณะเดียวกันโรงพยาบาลมีแผนจะปรับปรุงเพิ่มขึ้นในชั้นที่ 2 ,3,4 โดยจะรองรับผู้ป่วยได้ 30 รายต่อชั้น หมายความว่าทั้งอาคารนี้จะรับผู้ป่วยได้ 120 ราย รวมทั้งห้อง ICU อีก 14 ราย ทำให้รับได้ถึง 134 ราย เพิ่มความมั่นใจให้กับชาวเพชรบูรณ์ ถ้าป่วยมีอาการหนักจำเป็นต้องได้รับการดูแลทางระบบหายใจ ICU เราก็จะมีสถานที่เพียงพอที่จะรองรับเช่นกัน”นพ.นิติ กล่าว

รพ.เพชรบูรณ์เปิดใช้หอผู้ป่วยแรงดันลบ รับผู้ป่วยโควิดอีก 30 เตียง

โดย - สุนทร คงวราคม