อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวจัดสรรวัคซีน "ไฟเซอร์" ให้กลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม เริ่มระดมฉีดครั้งแรกวันที่ 9 ส.ค.นี้ พร้อมระบุรายละเอียด ตามสูตรวัคซีน 1 ขวด ต้องผสมน้ำเกลือฉีดได้ 6 โดส

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุถึงความคืบหน้าวัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดสว่า กระทรวงสาธารณสุขจะแบ่งการฉีดให้ 4 กลุ่ม คือ 1.บุคลากรทางการแพทย์ ที่ดูแลผู่ป่วยโควิดทั่งประเทศ ซึ่งจะเป็นการฉีดเข็ม 3 เพื่อกระตุ้นภูมิ จำนวน 7 แสนโดส โดยมีการสำรวจรายชื่อจากที่โรงพยาบาลต่างๆ ส่งมา

 

2.กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรั้ง และหญิงตั้งครรภ์ ในพื้นที่ 13 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมถึงกลุ่มเด็กอายุ 12 ปีด้วย ตั้งเป้าจำนวน 645,000 โดส

 

3.เนื่องจากเป็นวัคซีนที่ได้รับบริจาค จึงมีนโยบายต้องฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไทย โดยเน้นกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ รวมถึงคนไทยที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ นักเรียนนักศึกษา ตั้งเป้ากลุ่มนี้ 150,000 โดส

 

4.สำหรับการทำศึกษาวิจัย โดยการอนุมัติของคณะกรรมการวิจัยจริยธรรม 5,000 โดส

สำหรับวัคซีนไฟเซอร์ใน 1 ขวด ต้องผสมน้ำเกลือตามสูตร จะได้วัคซีน 6 โดส ฉีดเข็ม 2 ห่างกัน 3 สัปดาห์ วัคซีนสามารถฉีดได้ในผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ส่วนการเก็บรักษาวัคซีน ต้องเก็บในอุณหภูมิ -90 ถึง -60 องศาเซลเซียส อยู่ได้นาน 6 เดือนหากเก็บในอุณหภูมิ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส วัคซีนจะอยู่ได้นาน 1 เดือน

 

เบื้องต้นคาดว่า ช่วงวันที่ 5-6 ส.ค.จะเริ่มการจัดส่งวัคซีนได้ โดยจะเริ่มฉีดในวันที่ 9 ส.ค.ที่หน่วยบริการเริ่มฉีดวัคซีน และหลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนจัดส่งวัคซีนเข็ม 2 ห่างกัน 3 สัปดาห์ ซึ่งปลายเดือน ส.ค.จะฉีดวัคซีนไฟเซอร์ครบ 1.5 ล้านโดส