ภาครัฐ-เอกชน และจิตอาสาจังหวัดบุรีรัมย์ เร่งจัดสถานที่ เตรียมเปิดเป็น รพ.สนาม และศูนย์พักคอยขนาดใหญ่ 2,500 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดที่พุ่งสูงขึ้นไม่หยุดถึง 3,062 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็น 7 ราย

29 กรกฎาคม 2564  หลายหน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมกับภาคเอกชน  สถานศึกษา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ระดมเจ้าหน้าที่  บุคลากร  นักเรียน นักศึกษา  และจิตอาสากว่า 500 คน  เร่งช่วยกันจัดเตรียมสถานที่  ประกอบเตียง  ติดตั้งระบบไฟฟ้า  อุปกรณ์ทางการแพทย์  และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในบริเวณห้างค้าวัสดุก่อสร้าง ต.บ้านบัว  อ.เมืองบุรีรัมย์ ที่ปิดกิจการไปแล้ว  เพื่อเปิดเป็นหน่วยบริการทางการแพทย์ชั่วคราว หรือโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่ขนาด 2,000 เตียง  และศูนย์พักคอย ขนาด 500 เตียง  จากที่ก่อนหน้านี้ได้ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการโรงแรมเพื่อเปิดเป็น รพ.สนามแล้ว 8 แห่งรวม 1,500  เตียง แต่เนื่องจากบางแห่งครบกำหนดในการใช้สถานที่ รวมถึงบุคลากรที่จะกระจายไปดูแลไม่เพียง  จึงอาจจะมีการปิด รพ.สนามที่ตั้งขึ้นก่อนหน้านี้บางแห่ง  แล้วเปิดใช้ รพ.สนาม และศูนย์พักคอยแห่งนี้แทนซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยสีเขียวได้มากถึง 2,500 เตียง   คาดว่าจะสามารถเปิดใช้ รพ.สนามและศูนย์พักคอยแห่งนี้ในวันที่ 1 ส.ค.นี้   

รัฐ เอกชนเตรียมเปิด รพ.สนาม-ศูนย์พักคอย 2,500 เตียง
 

การเปิด รพ.สนาม  และศูนย์พักคอยในครั้งนี้ ก็เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยโควิดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยล่าสุดมียอดผู้ป่วยสะสมแล้ว 3,062 ราย เสียชีวิตสะสม 7 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 427 ราย และอยู่ระหว่างรักษา 2,628 ราย กระจายตามโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัด และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีผู้เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ขณะผู้ที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดแต่มีภูมิลำเนาอยู่ในจ.บุรีรัมย์  ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ “อุ้มลูกหลานเซราะกราวกลับบ้าน” รวมยอดสะสมแล้ว 583 ราย  ดำเนินการรับ-ส่ง รพ.แล้ว 340 ราย ที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ

รัฐ เอกชนเตรียมเปิด รพ.สนาม-ศูนย์พักคอย 2,500 เตียง รัฐ เอกชนเตรียมเปิด รพ.สนาม-ศูนย์พักคอย 2,500 เตียง

โดย - สุรชัย พิรักษา