svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

นายกเล็กโคราชจัดเต็มงดเก็บค่าน้ำประปา ค่าเช่าแผงตลาดเทศบาล

29 กรกฎาคม 2564

เทศบาลนครนครราชสีมา ตรวจเชิงรุกบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชน รอบโรงเรียนเทศบาลนครราชสีมา ออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือค่าน้ำประปาและงดเก็บค่าเช่าแผงในตลาดเทศบาล 5

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา  นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายก ทน.นครราชสีมา พร้อมนายไกรสีห์  หล่อธรา ประเสริฐ รองนายก ทน. ฯ และบุคลากรสาธารณสุขร่วมค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุกให้บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและประชาชนในละแวกใกล้เคียงจำนวน 246 คน ผลไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด 

นายกเล็กโคราชจัดเต็มงดเก็บค่าน้ำประปา ค่าเช่าแผงตลาดเทศบาล

นายกเล็กโคราชจัดเต็มงดเก็บค่าน้ำประปา ค่าเช่าแผงตลาดเทศบาล


 

จากนั้นได้ชี้แจงสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจแนวทางป้องกันการติดเชื้อและการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง หลังอนุญาตให้บุคลากรและนักเรียนที่ใช้ชีวิตในสถานศึกษาทั้งเรียนหนังสือ ฝึกซ้อมกีฬาและกินนอนได้มีโอกาสเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม รวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในโรงยิมเนเซียม เพื่อจัดตั้งคอมมูนิตี้ ไอโซเลชั่น (Community Isolation) ขนาด 100 เตียง บรรเทาปัญหาการขาดเตียงรักษาของ รพ.มหาราช นครราชสีมา
 

นายประเสริฐ นายก ทน.นครราชสีมา เปิดเผยว่า มาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากจากสถานการณ์โควิด เร่งจัดสรรแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยสู่พื้นที่ 91 ชุมชนให้ทั่วถึงและครอบคลุม รวมทั้งการตรวจหาผู้ป่วยเชิงรุกตามที่ร้องขอ นอกจากนี้ได้ช่วยเหลือครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 20 หน่วยต่อเดือน และงดการเก็บค่าเช่าแผงขายสินค้าอุปโภค บริโภคในตลาดเทศบาล 5 (ประตูไชยณรงค์) ไนท์บาร์ซ่าสวนหมากและไนท์บาร์ซ่าวัดบูรพ์ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ข่าว เกษม ชนาธินาถ