กองทัพบกโดย ททบ.5 กองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมการค้าภายใน “ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุดภาคใต้” ล็อตแรก จำนวน 50,000 กิโลกรัม หวังแบ่งเบาความเดือดร้อนเกษตรกรช่วงวิกฤติ

29 กรกฎาคม 2564 จากสถานการณ์เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดภาคใต้ ประสบปัญหามังคุดล้นตลาด ราคาตกต่ำลงอย่างมาก เนื่องจากโดยผลผลิตมังคุดในปีนี้ ออกสู่ตลาดมีปริมาณมหาศาล  ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 ในระลอกใหม่ ทำให้ปริมาณการซื้อลดลง และไม่สามารถส่งออกได้ตามปกติ โดยเฉพาะเมื่อผลผลิตได้เวลาเก็บเกี่ยว แต่ไม่มีแรงงานจำนวนมากพอควรมาช่วยเก็บแล้ว ผลผลิตก็เน่าเสียคาต้น  ทำให้ต้องปล่อยทิ้งคาสวน 

กองทัพบกร่วมกับก.พาณิชย์ ช่วยเกษตรกรมังคุดภาคใต้

จากสภาพปัญหาดังกล่าว พลเอกณรงค์พันธุ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก  ได้สั่งการให้ กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 4 โดยพลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เร่งดำเนินการช่วยเหลือ พี่น้องชาวเกษตรกรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  โดนผสานความร่วมมือกับ  กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมการค้าภายใน   ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุดภาคใต้ ด้วยการการรับซื้อมังคุดจากกระเกษตร ที่ประสบปัญหาในล็อตแรกจำนวน 50,000 กิโลกรัมหรือ 50 ตัน  เพื่อนำไปจำหน่าย  

กองทัพบกร่วมกับก.พาณิชย์ ช่วยเกษตรกรมังคุดภาคใต้
 

ทั้งนี้ในส่วนของแม่ทัพภาคที่4 ได้สั่งการไปยังทุกหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่4 จำนวน 22 ค่าย ให้เข้าทำการสำรวจความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะชาวสวนมังคุดและให้เร่งเข้าทำการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน  โดยในวันนี้กองทัพภาคที่ 4  ได้มอบหมายให้ มณฑลทหารบกที่ 41 มณฑลทหารบกที่ 45 และมณฑลทหารบกที่ 44 ในการลำเลียงมังคุด จากในพื้นที่ภาคใต้จำนวน 50,000 กิโลกรัมหรือ 50 ตัน ด้วยรถยนต์บรรทุกทางทหาร จำนวน 18 คัน   ทั้งนี้ในส่วนของ มทบ.41 ในเวลา 20.30 น. พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ ผบ. มทบ.41 ได้เป็นประธานในการปล่อยขบวนรถ บรรทุกผลผลิตมังคุดที่ได้รับซื้อในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 12 คัน เพื่อนำไปจำหน่ายยังสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5  โดยจะนำไปขายในช่องทาง รายการเมืองไทยใหญ่อุดมซึ่งเป็นรายการสด รวมทั้งเพื่อจำหน่ายในแพลตฟอร์มรายการ ohlala โดยในวันที่ 29 กรกฎาคมนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์  รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  จะเข้าร่วมกิจกรรมไลฟ์สดจำหน่ายมังคุดผ่านอีคอมเมอร์ซแพลตฟอร์ม ohlala โดย ททบ 5  ซึ่ง ในเบื้องต้นมีผู้สั่งจองมังคุดมาแล้ว เกิน กว่า 50 ตัน 
กองทัพบกร่วมกับก.พาณิชย์ ช่วยเกษตรกรมังคุดภาคใต้ กองทัพบกร่วมกับก.พาณิชย์ ช่วยเกษตรกรมังคุดภาคใต้

กองทัพบกร่วมกับก.พาณิชย์ ช่วยเกษตรกรมังคุดภาคใต้

นอกจากนี้กองทัพบกยังได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่4 โดยพลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์  แม่ทัพภาคที่4 ช่วยรับซื้อ มังคุดจากเกษตรกรทุกวันหมุนเวียนกันทุกหน่วย จนกว่าสถานการณ์มังคุดล้นตลาดจะคลี่คลายลง  ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรชาวสวนมังคุดภาคใต้ 

กองทัพบกร่วมกับก.พาณิชย์ ช่วยเกษตรกรมังคุดภาคใต้
 

ขอขอบคุณภาพจาก...ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 4