เชียงใหม่ – คลัสเตอร์รถวิบากเชียงดาว พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 22 ราย จากการตรวจคัดกรองกว่า 800 ราย สั่งปิดบ้านแม่จาหมู่ 4 และ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ขอความร่วมมือชาวบ้านงดเดินทางออกนอกพื้นที่

         เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายชัชวาลย์ พุทธโธ นายอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากที่ในพื้นที่ ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว เปิดการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนจนกลายเป็นคลัสเตอร์รถวิบาก ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาทำการคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 เชิงรุกทันที ตั้งแต่วันที่ 26 -28 กรกฎาคม 2564 โดยทำการตรวจคัดกรองไปประมาณ 800 ราย พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 22 ราย ซึ่งได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาตัวเรียบร้อยแล้ว สามารถควบคุมการแพร่ระบาดในวงกว้างได้

ปิดบ้านแม่จาสกัดโควิดเชื่อมโยงคลัสเตอร์รถวิบากเชียงดาว

          ขณะเดียวกัน  ได้สั่งปิดสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงเป็นเวลา 14 วัน เนื่องจากพบว่า นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยให้เจ้าหน้าที่เทศบาลทุ่งข้าวพวงกักตัวเองสังเกตอาการอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้น ยังได้ประกาศให้พื้นที่บ้านแม่จา หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งข้าวพวง  อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุมเข้า-ออกจนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เนื่องจากพบผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่ดังกล่าวจำนวนมาก และมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะนำไปสู่การแพร่ระบาดในวงกว้าง

ปิดบ้านแม่จาสกัดโควิดเชื่อมโยงคลัสเตอร์รถวิบากเชียงดาว

           พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องกักตัวอย่างเคร่งครัดเป็นเวลา 14 วัน สำหรับประชาชนนอกพื้นที่ขอความร่วมมืองดเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดการแพร่ระบาดโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค ขณะเดียวกันได้ขอความร่วมมือชาวบ้านในพื้นที่งดเดินทางออกนอกหมู่บ้าน และขอให้งดทำกิจกรรมรวมกลุ่มโดยไม่มีเหตุจำเป็นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019