อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เปิดประชาคมชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ตำบลหนองหญ้าลาด เพื่อขอใช้อาคารโรงยิม กรมพลศึกษา เปิดเป็นศูนย์พักคอย ชาวบ้านหวั่นติดเชื้อโรคโควิด ขอให้ปิดท่อน้ำทิ้งลงหนองสาธารณะ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

28 กรกฎาคม 2564 ที่ อาคารกรมพลศึกษา ที่งดใช้งานมานาน ในตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ พร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง, สาธารณสุขอำเภอ, รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์, นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลหนองหญ้าลาด ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน อสม. ได้ร่วมกันเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน ตัวแทนหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ในการขอใช้อาคารกรมพลศึกษา ที่อยู่ในความดูแลของ เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ที่งดใช้งานมานานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 จึงห้ามมารวมตัวกัน เพื่อนำมาปรับปรุงใช้เป็นศูนย์พักคอย ของชาวกันทรลักษ์ ที่ตกงานต้องการกลับบ้าน จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัด คือต้องมากักตัวอย่างน้อย 14 วัน 

 

เพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งถ้าหากปล่อยให้ไปกักตัวยังบ้านเรือนของตนเอง ก็อาจจะเกิดสภาวะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อหากคนนั้นติดเชื้อมา แต่ภายหลังจากที่ผู้นำได้ไปพูดคุยกับชาวบ้าน ปรากฏว่าชาวบ้านเสียงแตก เกิดการผวาว่าหากปล่อยให้เปิดศูนย์พักคอย หรือเปิดโรงพยาบาลสนามใกล้ชุมชน อาจจะเสี่ยงทำให้พี่น้องประชาชนเกิดการติดเชื้อโรคโควิดได้ อำเภอจึงยกทีมมาประชาคมพูดคุยกับชาวบ้าน  ผู้นำชุมชน เพื่อทำความเข้าใจว่าตรงนี้จะเป็นเพียงศูนย์พักคอย การตรวจหาเชื้อ หากพบการติดเชื้อ ก็จะได้นำออกจากศูนย์พักคอย ส่งเข้าไปโรงพยาบาลทันที แต่หากไม่มีเชื้อก็ต้องพักคอยให้ครบ 14 วัน 

หวั่นศูนย์พักคอยแพร่เชื้อชาวบ้านขอให้ปิดท่อน้ำทิ้ง
 

จึงจะให้เดินทางกลับเข้าหมู่บ้านได้ ชาวบ้านผู้นำชุมชนรับฟังแล้ว จึงเกิดความเข้าใจแต่ยังกังวลว่า น้ำอาบ น้ำใช้ รวมทั้งห้องสุขา ยังมีการปล่อยลงท่อน้ำทิ้ง และไหลลงหนองน้ำแก้มลิงของตำบลหนองหญ้าลาด ซึ่งหากไม่ปิดท่อ ชาวบ้านจะไม่ให้เปิดศูนย์พักคอย เพราะหนองน้ำมีบริเวณกว้าง ชาวบ้านมาหาปูหาปลาหากินในแถบนี้เยอะ หากน้ำที่ผู้พักคอยอาบ และไหลลงท่อระบายน้ำ อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อติดโรคต่อชาวบ้านได้หากผู้นั้นขณะพักคอยติดเชื้อมา ซึ่งทางอำเภอตกลงที่จะให้ปิด และทำที่พักน้ำ จะไม่ปล่อยน้ำทิ้งลงหนองน้ำของตำบลหนองหญ้าลาด ชาวบ้านจึงเห็นด้วยในการเปิดศูนย์พักคอยยังจุดนี้

 

นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ กล่าวว่า วันนี้ปกครองอำเภอกันทรลักษณ์ ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ  และโรงพยาบาลกันทรลักษ์ เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มาร่วมกันชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นในการตั้งศูนย์พักคอย เป็นแห่งที่2 ของอำเภอกันทรลักษ์ ซึ่งที่ศูนย์พักคอยศูนย์แรก คือสถานีตำรวจภูธรบึงมะลู ที่ได้จัดเตรียมเตียงไว้จำนวน 70 เตียง ขณะนี้มีผู้ที่เข้ามาพักคอยอยู่แล้วจำนวน 60 เตียง ในขณะที่อำเภอคาดการณ์ว่าน่าจะมีพี่น้องประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางกลับมาบ้าน แล้วจะต้องมาพักยังศูนย์พักคอย เพื่อตรวจหาเชื้ออีกเป็นจำนวนมาก อำเภอจึงได้เตรียมการหาที่ในการเปิดศูนย์พักคอยไว้สำรอง 

หวั่นศูนย์พักคอยแพร่เชื้อชาวบ้านขอให้ปิดท่อน้ำทิ้ง
 

โดยพบว่าที่อาคารกรมพลศึกษาแห่งนี้ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด หากมีการปรับปรุง และเปิดเป็นศูนย์พักคอยจะสามารถรองรับพี่น้องได้มากถึง 100 เตียง ขณะเดียวกันทางเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาเรียนรู้ในการทำเตียงกระดาษ และได้ความรู้กลับมา ตอนนี้กำลังเปิดรับบริจาคกล่องกระดาษ ลังกระดาษ เพื่อที่จะมาจัดสร้างทำเป็นเตียงกระดาษไว้ยังศูนย์พักคอยแห่งนี้แล้ว ซึ่งจากนี้ก็จะได้ทำเตียงกระดาษกันทุกวันจนกว่าจะครบ และยังจะได้เปิดรับสอนผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ในการจัดสร้างทำเตียงกระดาษ เพื่อกระจายไปยังตำบลต่าง ๆ ในเขตอำเภอกันทรลักษ์ เพื่อการทำไว้ยังศูนย์พักคอย ยังที่พักเถียงนาโมเดล รวมทั้งบริจาคให้โรงพยาบาลสนาม อื่นๆ อีกต่อไปด้วย

 

ขณะเดียวกันตามที่ชาวบ้านผู้นำชุมชนได้เสนอให้คณะผู้จัดเตรียมศูนย์พักคอยได้มีการปรับปรุงปิดท่อระบายน้ำทิ้งลงแก้มลิงอ่าง เก็บน้ำของตำบลหนองหญ้าลาดนั้น นายอำเภอได้สั่งการให้นำท่อมาทำเป็นบ่อพักน้ำ ทำการบำบัด และให้ซึมลงดินแทนที่จะปล่อยลงหนองน้ำแล้ว ชาวบ้านจึงเห็นด้วยในการตั้งศูนย์พักคอย เพราะมั่นใจว่าปลอดภัยแล้วเช่นกัน

หวั่นศูนย์พักคอยแพร่เชื้อชาวบ้านขอให้ปิดท่อน้ำทิ้ง

โดย - พงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์
 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด