svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

น้ำใจล้นหลาม ชาวบ้านบริจาคช่วยศูนย์พักพิง

28 กรกฎาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ชาวบ้านในตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น นำข้าวของเครื่องใช้และอาหาร มาบริจาคที่ศูนย์พักพิงและศูนย์พักคอย ที่เทศบาลฯได้จัดไว้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยเหลือภาครัฐ และเตรียมรับกลุ่มเสี่ยงโควิด จากกรุงเทพฯ และพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มข้น ซึ่งเป็นลูกหลานคนในชุมชน

 28 กรกฎาคม 2564   ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้จัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงและศูนย์พักคอยเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงที่ขอกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนา โดยมีประชาชนทยอยนำสิ่งของเครื่องใช้และอาหารมาบริจาคให้กับเทศบาลฯ ช่วยเหลือพี่น้องที่เดินทางกลับบ้านเพื่อมารักษาตัวในช่วงที่ ใกล้จะมีการล็อคดาวน์กรุงเทพมหานคร

 

น้ำใจล้นหลาม ชาวบ้านบริจาคช่วยศูนย์พักพิง

 

น้ำใจล้นหลาม ชาวบ้านบริจาคช่วยศูนย์พักพิง

โดยนายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานเปิดศูนย์พักพิงและพักคอยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านค้อ  ซึ่งได้จัดแบ่ง ออกเป็น 2 โซน โดยใช้อาคารเรียน 4 หลัง จัดเตรียมไว้สำหรับรองรับกลุ่มเสี่ยง ที่ต้องกักตัว ส่วนอีก 1 อาคาร ได้จัดเป็นศูนย์พักคอย รองรับผู้ป่วยที่มีผลยืนยันว่าติดเชื้อแล้วแต่ยังจัดอยู่ในกลุ่มสีเขียว ซึ่งขณะนี้มีผู้ประสานขอกลับมารักษาตัวที่บ้านแล้ว จำนวน 3 คน 

      นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอเมืองขอนแก่น เปิดเผยว่า อำเภอเมืองขอนแก่นได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงและศูนย์พักคอยไว้อย่างน้อยตำบลละ 1 แห่ง พร้อมทั้งได้เร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจกับคนในพื้นที่โดยท้องถิ่นและท้องที่ได้ประสานในการทำงานร่วมกัน เพื่อเตรียมพร้อมรับคนในพื้นที่กลับมารักษาตัว 

       “ในส่วนกลุ่มก้อนผู้ติดเขื้อกลุ่มใหม่หรือคลัสเตอร์ตลาดศรีเมืองทอง ขอนแก่นนั้น ผลการตรวจหาเชื้อเบื้องต้นพบมีผู้ติดเชื้อประมาณ 60 ราย ซึ่งจะมีการประชุมเพื่อหามติร่วมกันว่าจะดำเนินต่อไปอย่างไร ขณะนี้ได้ทำการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อฆ่าเชื้อทั่วทั้งตลาด ส่วน ประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของ มาขายผัก ต้องถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการ  14 วัน”

 

น้ำใจล้นหลาม ชาวบ้านบริจาคช่วยศูนย์พักพิง

 

น้ำใจล้นหลาม ชาวบ้านบริจาคช่วยศูนย์พักพิง

ด้านนายจักรพงศ์ เพ็ชรแสน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ได้ไปสำรวจหลายพื้นที่ในตำบล แต่ไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชน ในการจัดตั้งศูนย์พักพิง จึงต้องสร้างความเข้าใจโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ประชาชนในพื้นที่ จนมีมติร่วมกันว่า ให้ใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านค้อแห่งนี้ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านค้อ ในการจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงและพักคอย โดยใช้อาคารทั้งหมดของศูนย์ รวม 5 อาคาร มีการจัดสรรพื้นที่สำหรับชาย- หญิง  ห้ามบุคคลภายนอกเข้า- ออก โดยเด็กขาด และอยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลตำบลบ้านค้อ  รพ.สต.บ้านค้อ และ รพ.สต. ซำจาน

น้ำใจล้นหลาม ชาวบ้านบริจาคช่วยศูนย์พักพิง

 

น้ำใจล้นหลาม ชาวบ้านบริจาคช่วยศูนย์พักพิง

 

logoline