ขบวนรถไฟ CNR เที่ยวพิเศษส่งผู้ป่วยโควิด กลับภูมิลำเนา 7 จังหวัดอีสานใต้ ถึงโคราชเมื่อ 16.10 น. ก่อนออกเดินทางส่งผู้ป่วยต่อที่ จ.บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และสิ้นสุดที่อุบลราชธานี

27 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 มอบหมายให้รัฐมนตรีแต่ละท่านรับผิดชอบการส่งผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อไวรัส  Covid-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล กลับไปเข้ารับการรักษาในจังหวัดภูมิลำเนา  และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับผิดชอบการประสานและบริหารการจัดส่งผู้ป่วย ใน 6 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล และนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รับผิดชอบการประสานการบริหารจัดการจัดส่งผู้ป่วยจังหวัดนครราชสีมา รวมเป็น 7 จังหวัด

ขบวนรถไฟ CNR ส่งผู้ป่วยโควิดถึงโคราชแล้ว ขบวนนี้สิ้นสุดที่อุบลฯ
ซึ่งกระทรวงคมนาคม โดยความร่วมมือของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และกระทรวงสาธารณสุข โดยความร่วมมือของ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้จัดให้มีขบวนรถไฟเป็นขบวนแรก เที่ยวพิเศษ ขบวน 971 เส้นทางต้นทางสถานีรถไฟรังสิต – ปลายทางอุบลราชธานี ออกเดินทางจากสถานีรังสิต วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.20 น. โดยให้บริการโดยสารสำหรับผู้ป่วยมีอาการระดับเขียว – และเหลืองที่แสดงความประสงค์กลับไปเข้ารับการรักษาอาการ ที่ 7 จังหวัดภูมิลำเนา จำนวน 137 คน นั้น

ขบวนรถไฟ CNR ส่งผู้ป่วยโควิดถึงโคราชแล้ว ขบวนนี้สิ้นสุดที่อุบลฯ

ล่าสุด ขบวนรถไฟเป็นขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษ ขบวน 971 เส้นทางต้นทางสถานีรถไฟรังสิต – ปลายทางอุบลราชธานี ได้มาถึงจังหวัดนครราชสีมา ในเวลา 16.10 น.ซึ่งเป็นขบวนรถไฟตู้นอน ชั้น 1 ระบบปิด  มีจำนวน 11 โบกี้ จอดพักนาน 10 นาที จากนั้นจะไปส่งผู้ป่วยที่ปลายทางสถานีบุรีรัมย์ , สถานีลำชี จ.สุรินทร์ ,สถานีหนองแวง จ.ศรีสะเกษ และที่สถานีวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยแต่ละจุด ผู้ว่าราชการจังหวัดภูมิลำเนา และหน่วยบริการสาธารณสุข หน่วยทหาร และขนส่งจังหวัด จะมารอรับ – ส่งผู้ป่วยจากสถานีรถไฟจังหวัดปลายทาง ไปยังสถานพยาบาลที่จังหวัดจัดเตรียมไว้ให้

  ขบวนรถไฟ CNR ส่งผู้ป่วยโควิดถึงโคราชแล้ว ขบวนนี้สิ้นสุดที่อุบลฯ ขบวนรถไฟ CNR ส่งผู้ป่วยโควิดถึงโคราชแล้ว ขบวนนี้สิ้นสุดที่อุบลฯ
ภาพข่าวโดย : ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ