มี 10 ห้อง สามารถจัดตั้งเตียงผู้ป่วยได้ 40 เตียง อดีตสถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นโรงหมอของชุมชน วันนี้มอบให้อำเภอหนองเสือ สาธารณสุข อบต.บึงบา ปรับปรุงให้เป็นศูนย์พักคอยชุมชน ไว้นำผู้ป่วยมาพักคอยและรับการรักษา

ที่วัดพวงแก้ว ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ พร้อมนายพิษณุ พลธี สส.เขต 6 พรรคภูมิใจไทย นายสมคิด เจริญพันธ์ สาธารณสุขอำเภอหนองเสือ นายสำเนียง บุญนะ นายก อบต.บึงบอน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) หรือ อสม. ลงพื้นที่ดูความพร้อมของศูนย์ดูแล COVID-19 ชุมชน (Community isolation) หรือศูนย์พักคอย วัดพวงแก้ว อ.บึงบอน ในพื้นที่อำเภอหนองเสือ นายอำเภอหนองเสือ เปิดเผยว่า ศูนย์ดูแล COVID-19 ชุมชน (Community isolation) หรือศูนย์พักคอยแห่งนี้ เป็นศูนย์พักคอยชุมชนแห่งแรกของอำเภอหนองเสือและมีความเหมาะสม เนื่องจากปัจจุบันผู้เชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการหรือผู้ป่วยที่จัดอยู่ในกลุ่มสีเขียว ที่ต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้าน หลายคนไม่สะดวกเนื่องจากต้องพักอาศัยกับคนในครอบครัวที่ยังไม่ติดเชื้อ เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายของเชื้อในชุมชน ซึ่งกุฏิวัดพวงแก้วแห่งนี้ มี 10 ห้อง สามารถจัดตั้งเตียงผู้ป่วยได้ 40 เตียง สำหรับรองรับผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการเล็กน้อย (สีเขียว) โดยทางสาธารณสุขได้จัดเตรียมที่นอน หมอน หน้ากากอนามัย สเปรย์ แอลกอฮอล์ พัดลม ไว้ตามห้องพักทุกห้องในกุฏิสงฆ์ เพื่อเตรียมใช้เป็นสถานที่กักตัวผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยมีเจ้าหน้าที่ของ อบต.บึงบอน มาทำการฉีดน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อ และทำเขตห้ามเข้า เพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้รับรู้

เจ้าอาวาสวัดพวงแก้ว เปิดกุฏิสงฆ์รับผู้ป่วยโควิดชุมชน

พระครูวิจิตรรัตนาธาร (พระอาจารย์อำนาจ) เจ้าอาวาสวัดพวงแก้ว เปิดเผยว่า สมัยก่อนสถานที่แห่งนี้ เป็นกุฏิของพระสงฆ์เก่า มีสองชั้น 10 ห้อง มีห้องน้ำด้านล่าง เจ้าอาวาสองค์ที่ผ่านมาใช้กุฏิแห่งนี้ เป็นที่รักษาผู้ป่วยในพื้นที่ ชาวบ้านบริเวณนี้พายเรือเพื่อมาทำการรักษากันเป็นประจำ ถือว่าเป็นโรงหมอของชุมชนก็ว่าได้ ซึ่งในสภาวะปัจจุบันเกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงเห็นว่ากุฏิหลังนี้ไม่ได้ใช้งาน จึงมอบให้อำเภอหนองเสือ สาธารณสุข อบต.บึงบา ปรับปรุงให้เป็นศูนย์พักคอยชุมชน ไว้นำผู้ป่วยมาพักคอยและรับการรักษา ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ที่เจ้าอาวาสองค์ที่ผ่านมาตั้งใจไว้ ในการช่วยเหลือชาวบ้าน

เจ้าอาวาสวัดพวงแก้ว เปิดกุฏิสงฆ์รับผู้ป่วยโควิดชุมชน

นายพิษณุ พลธี สส.เขต 6 พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมาในพื้นที่หนองเสือ คลองหลวง และธัญบุรี ตนเองได้ลงพื้นที่มอบสเปรย์ แอลกอฮอล์ เตียงสนาม หน้ากากอนามัย สิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ให้กับพี่น้องประชาชนและศูนย์พักคอยชุมชนมาโดยตลอด ซึ่งศูนย์พักคอยชุมชนวัดพวงแก้วแห่งนี้ เป็นศูนย์พักคอยแห่งแรกของอำเภอหนองเสือ เพื่อที่รองรับผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการเล็กน้อย (สีเขียว) ได้แยกตัวจากชุมชน เพื่อสังเกตอาการ โดยตอนนี้ตนเองมีรถแอมบูแลนซ์ รถพยาบาลอยู่ 2 คัน เพื่อจะรับพี่น้องประชาชนผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยชุมชนทุกคน เพื่อส่งผู้ป่วยไปเอกซเรย์ปอดที่โรงพยาบาล ประสานงานล่วงหน้ามาได้ที่ตนเอง ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณบริษัทต่างๆในพื้นที่ที่มาร่วมบริจาคและสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ เพราะสิ่งสำคัญคือความเห็นอกเห็นใจความเสียสละช่วยเหลือและแบ่งปันกันในยามเกิดวิกฤติ

เจ้าอาวาสวัดพวงแก้ว เปิดกุฏิสงฆ์รับผู้ป่วยโควิดชุมชน